Seznam vyšetření v abecedním pořadí
A/G poměr
A1AT
A1c
AAT
ACE
Acetaminofen
ACL syndrom
ACLA
ACT
ACTH
AD
ADA
Adenosindeamináza
Adiuretin; ADH; vazopresin; arginin-vazopresin
ADN-B; ADNB; ADB; ADNáza-B
Adrenalin
Adrenokortikotropní hormon
AFB vyšetření
AFP
AFP – nádorový marker
AFP - screening vrozených vad
Aglutininy
AGPA
Aktivita komplementu a složky komplementu C1 – C9
Aktivovaný koagulační test
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Aktivovaný parciální tromboplastinový test
Alaninaminotransferáza
ALB
Albumin
Albuminurie
Aldoláza
Aldosteron a renin
Alergie - testování
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-fetoprotein
Alfa-fetoprotein
ALK (Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase) Gene Rearrangement
ALK Translokace
Alkalická fosfatáza
Alkohol
ALP
ALT
AMA
Amikacin
Aminoglykosidová antibiotika
Amniocentéza
Amoniak
Amonný kation
Amplifikace nukleové kyseliny
AMS
Amyláza
Amyloid Beta 42 peptid a Tau protein
ANA
Analýza amniové tekutiny
Analýza mutací v genu KRAS
Analýza mutací v genu způsobujícím cystickou fibrózu (CF)
Analýza perikardiální tekutiny
Analýza peritoneální tekutiny
Analýza pleurální tekutiny
Analýza plodové vody
ANCA; c-ANCA; p-ANCA; anti-MPO; anti-PR3; PR3-ANCA; MPO-ANCA
Androstendion
Angiotenzin konvertující enzym
Anorganický fosfát
Anti-Borrelia burgdorferi IgM/IgG protilátky
Anti-CCP
Antideoxyribonukleáza B
Antidiuretický hormon
Anti-DNáza B
Antifosfolipidové protilátky
Antifosfolipidový syndrom
Anti-GAD65 protilátky)
Anti-gastroparietální protilátky
Antigen a aktivita proteinu C
Antigen a aktivita von Willebrandova faktoru
Antigen fibrinogenu)
Antigen p24
Antigen proteinu S
Anti-GPA
Anti-HBc
Anti-HBc IgM
Anti-HBe
Anti-HBs
Anti–HCV
Anti-ICA512 protilátky
Antikardiolipinové protilátky
Anti-LKM
Anti-LKM-1
Antimikrozomální protilátky
Anti-mitochondriální M2 protilátky
Anti-mitochondriální protilátky
Antinukleární protilátky
Anti-ostrůvkové protilátky
Anti-P450 2D6 protilátky
Antirombin antigen
Antistreptolyzin O
Anti-TPO
Antitrombin
Antitrombin aktivita
Antitrombin III
Antityroidální protilátky
Anti-Xa
APA
APC rezistence)
APCA
APL syndrom
APLA
APLS
Apo A
Apo B
ApoE - kardiální riziko; ApoE 2 mutace; APOE4 genotyp
ApoE Genotyping
Apolipoprotein A-I
Apolipoprotein B-100
APS
APTT
Arginin-vazopresin
ASCA
ASLO
ASMA
ASO
Aspartátaminotransferáza
Aspirace a trepanobiopsie kostní dřeně
AST
AT
AT III
Autoprotilátky
Autoprotilátky proti jaderným antigenům
Avidita IgE
C. difficile
C3
C4
Ca
CA 15-3
CA 19-9
CA-125
Carbatrol®; často různá ozančení dle výrobce léku.
CB
CCP
CEA
Céliakie - testy
Celková bílkovina
Celková bílkovina a poměr albumin/globuliny (A/G)
Celková CK
Celková hemolytická aktivita komplementu
Celková měď
Celková tryptáza
Celkové a frakcionované
Celkový AFP
Celkový beta hCG
Celkový bilirubin
Celkový cholesterol
Celkový hCG
Celkový homocystein v plazmě
Celkový IgE
Celkový Karbamazepin
Celkový komplement
Celkový PSA
Celkový T3 a volný T3
Celkový T4 a volný T4
Celkový testosteron
Celkový vápník
C-erbB-2
Ceruloplazmin
Cervikální stěr
Cervikální/vaginální cytologie
CF DNA analysis; CF gene mutation panel; Molecular genetic testing
CffDNA; Neinvazivní prenatální testování; NIPT
CgA
Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu
Chladové aglutininy
Chladové protilátky
Chlamydia trachomatis Culture; Chlamydia trachomatis DNA Vyšetření; zesílené vyšetření Chlamydia trachomatis ; přímé antigenní vyšetření Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydie
Chloridy
Chloridy v potu
Cholekalciferol
Cholesterol
Cholesterol v lipoproteinech s vysokou hustotou
Chorea
Chřipka
Chřipkové antigenové vyšetření
Chřipkové vyšetření
Chromogranin A
Citrulinové protilátky
CK
CK-MB
Cl
Clostridium difficile toxin
CMV
Connecting peptide („spojující peptid“)
Convulex
C-peptid
C-peptid inzulinu
CPK
CPK MB
C-reaktivní protein
C-reaktivní protein (CRP)
C-reaktivní protein (CRP), vysoce senzitivní
CRP
CTnI
CTnT
Cu
Cyklosporin
Cystatin C
Cytologický stěr – Pap (test podle Papanicolaoua)
Cytomegalovirus
Haptoglobin
HAV–Ab/celkové
HAV-Ab/IgM
Hb
HbA1c
HBeAg
HBsAg
HBV DNA
hCG
Hct
HCV RIBA
HCV-RNA
HDL
HDL podtřídy
HDL subfrakce
HDL-C
HDL-cholesterol
Helicobacter pylori
Hematokrit
Hemocult
Hemoglobin
Hemoglobin A1c
Hemoglobin S Hb S
Hemoglobinopatie
Hemogram
Hemokoagulační faktory
Hemokultura
Hemokultura bakteriologická
Hemokultura na průkaz TBC
Hemolytické streptokoky skupiny B; GBS
Heparin anti-Xa
Hepatitida A
Hepatitida B
Hepatitida C
Hepatocyte-stimulating factor)
HER2
Her-2/neu
Herpes
Herpes simplex virus
Herpes Zoster
HES/CEL - hypereosinofilní syndrom/chronická eosinofilní leukémie
Hg
Hgb
Hgb S
HIAA
Histamin
HIV kvantifikace
HIV NAAT
HIV NAT
HIV PCR
HIV protilátky
HIV rezistence
HLA typizace
HLA Vyšetření
HLA-B27
HLA-B27 antigen; B27
Homocystein
Horčík
Hořčík a citráty v moči
Horečka dengue
Hormon příštítných tělísek
Hormon stimulující folikuly (FSH)
Hormonální receptory
HPV
HPV DNA
HSV-2)
HTK
HTLV
Hughsův syndrom
Huntingtonova choroba
K
Kalcitonin
Kalcium
Kalium
Kapavka
Kappa a lambda volné lehké řetězce (VLŘ)
Karbamazepin
Karcinoembryonální antigen
Kardiální troponin I
Kardiální troponin T
Kardiomarkery
Katecholaminy
Katecholaminy v plazmě a v moči
Kloubní tekutina
KO
Koagulační faktory
Komplement
Konjugovaný bilirubin
Kortikotropin
Kortizol
Kostní markery
K-Ras
Kreatinfosfokináza
Kreatinin
Kreatininová clearance
Kreatinkináza
Kreatinkináza MB
Krevní cukr
Krevní destičky
Krevní nátěr
Krevní obraz
Krevní plyny
Krevní plyny a acidobazická rovnováha
Krevní skupina
Kryoglobulin
Kryoprotein
Kultivace
Kultivace klinického materiálu
Kultivace klinického materiálu z rány
Kultivace Neisseria gonnorhoeae
Kultivace sputa
Kultivace výtěru z krku
Kultivační vyšetření moči
Kultivační vyšetření sputa
Kultivační vyšetření stolice
Kvalitativní vyšetření hCG
Kvantifikace RNA viru lidské imunodeficience (HIV)
Kvantitativní proteinurie
Kvantitativní stanovení bílkovin v moči
Kvantitativní stanovení IgE
Kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců a poměr kappa:lambda
Kvantitativní vyšetření hCG
Kvantitativní vyšetření RNA
Kyselina metylmalonová
Kyselina mléčná
Kyselina močová
Kyselina mykofenolová
Kyselina valproová


LA
Laboratorní vyšetření štítné žlázy
Lactoferin
Lactoferin ve stolici
Laktát
Laktátdehydrogenáza
Laktátdehydrogenáza
Laktózový dechový test
Laktózový toleranční test
LD
LDH
LDL podtřídy
LDL subfrakce
LDL-C
LDL-cholesterol
Ledvinové konkrementy – panel rizika urolitiázy
Legionella
Legionella pneumophila; vyšetření na legionářskou nemoc
Leidenská mutace faktoru V: Faktor V leiden
Leidenská mutace genu pro faktor V a mutace 20210 v genu pro protrombin
Leptin
Leukocytární diferenciální rozpočet
Leukocyty
Levetiracetam
LH
Lidský choriogonadotropin
Lidský choriový gonadotropin
Lidský kalcitonin
Lidský leukocytární antigen
Lidský leukocytární antigen B27
Lidský růstový hormon (hGH)
Lidský T-lymfotropní virus; Protilátky proti HTLV-I/II; Průkaz HTLV-I/II pomocí PCR
Lipáza
Lipidový profil
Lipoprotein (a)
Lipoprotein malé a
Lipoprotein o velmi nízké hustotě
Lipoprotein o velmi nízké hustotě (VLDL)
Lipoprotein s nízkou hustotou
Lipoproteinové subfrakce
Lithium
Lp(a)
Lp-PLA2
LpPLA2. PAF-AH. Platelet-activating factor acetylhydrolase
LPS
Lupus antikoagulans
Lupus antikoagulans
Lupus inhibitor
Lupusová protilátka
Luteinizační hormon
Lutinizační hormon
Lymeská borrelióza


Magnézium
Malárie
Mantoux
Mateřský AFP
MCH
MCHC
MCV
Měď
Měď nevázaná na ceruloplazmin
Měď v játrech
Metabolické vyšetření na urolitiázu; oxaláty
Metabolit serotoninu
Metabolity katecholaminu
Metanefiny
Metanefrin (normetanefrin)
Metanefrin a normetanefrin
Metanefriny v moči
Metanefriny v plazmě
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus screening
Methotrexat
Metotrexat
Mg
Mikroalbuminurie
Mikronutrienty
Mikroskopické vyšetření v zástinu
Mimobuněčná volná DNA plodu
Mitochondriální protilátky
MMA
Moč
Moč chemicky
Močovina
Močový sediment
Molekulárněgenetická detekce DNA Toxoplasma gondii pomocí PCR
Mononukleóza
Monospot
Morfologie bílých krvinek
Morfologie krevních buněk
Mozkový)
MPA
MRSA Screening
MsAFP
MTHFR
MTX
Multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsu
Mutace 20210 v genu pro protrombin
Mutace C677T a A1298C v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu
Mutace KRAS
Mutace v genu receptoru destičkového růstového faktoru
Mykologická
Mykoplazma
Mykoplazmata
Mykoplazmová infekce
Myoglobin


P
PA
Panel elektrolytů
Panel rizika urolitiázy
Panel von Willebrandovy choroby
PAP stěr
Papanicolaou stěr
PAPP-A
Paracetamol
Paratyrin
Paratyroidní hormon
Parvovirus B19
Parvovirus; Parvo B19
Pásový opar
PAT
Pb
PCR
PCT
Pertuse
PFA
PIVKA II (protein indukovaný při nedostatku vitamínu K nebo přítomností antagonistů faktoru II)
PLACTM
Plazmatické frakcionované volné metanefriny
PLT
PML-RARA
Počet CD4 lymfocytů
Počet spermií
Podle názvu léku obsahujícího lithium
Poměr albumin/globuliny
Poměr albumin/kreatinin (ACR)
Poměr albumin/kreatinin (ACR) Poznámka: termín "mikroalbuminurie" je nasprávně vytvořen a v novém doporučení ČSKB a ČNS k vyšetření proteinurie již není užíván
Poměr řetězců kappa:lambda
Pomocné T-lymfocyty
Porfyrin
Posouzení kardiálního rizika
Potní test
PPD (purified protein derivate)
Prasečí chřipka
Prealbumin
Prealbumin bohatý na tryptofan
Prealbumin vázaný na tyroxin
Pregnenolon
Prenatální screening Downova syndromu
Prenatální screening streptokoků skupiny B
Prenatální screening v 1. trimestru těhotenství
Prenatální screening v 2. trimestru těhotenství
Primární testy: porfyriny
Přímý AHG (anti-human globulin) test
Přímý antiglobulinový test
Přímý bilirubin
Přímý Coombsův test
PRL
ProBNP
Profil lipoproteinových subfrakcí
Progesteron
Progesteron
Progesteronové receptory
Prokalcitonin
Prolaktin
Promyelocytární Leukémie/Retinoic Acid Receptor Alfa (chromozomální translokace t(15;17)(q22;q21)
Prostatický specifický antigen
Protein C
Protein PML-RARA)
Protein S
Proteináze 3
Proteinurie
Protilátky asociované s inzulinomem-2 (IA-2A)
Protilátky EBV
Protilátky IgA
Protilátky proti
Protilátky proti acetylcholinovému receptoru (AChR)
Protilátky proti aktinu
Protilátky proti citrulinu
Protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu
Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů
Protilátky proti cytoplazmě ostrůvkových buněk (ICA)
Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GADA)
Protilátky proti extrahovatelným antigenům; anti-RNP; anti-ribonukleoprotein; anti-SSA; SSA (Ro); anti-SSB; SSB (La); anti-Sm; Smith protilátky; Scl-70; anti-topoizomeráza; sklerodermické protilátky; anti-Jo-1
Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům
Protilátky proti gastroparietálním buňkám
Protilátky proti hladkému svalu
Protilátky proti hladkému svalu (SMA)
Protilátky proti inzulinu (IAA)
Protilátky proti kardiolipinu
Protilátky proti kardiolipinu IgG
Protilátky proti mikrosomům ledvin a jater typu 1 (protilátky proti cytochromu P450 2D6)
Protilátky proti mikrosomům ledvin a jater typu 1
Protilátky proti myeloperoxidáze
Protilátky proti parietálním buňkám
Protilátky proti parietálním buňkám žaludku
Protilátky proti receptoru pro TSH (TR-Ab)
Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae
Protilátky proti štítné žláze
Protilátky proti svalovému nikotinovému acetylcholinovému receptoru (AChR) ; AChR protilátky; protilátky proti myasthenia gravis
Protilátky proti T-lymfotropnímu viru typu I/II; Průkaz lidského T-buněčného lymfotropního viru typu I/II pomocí PCR
Protilátky proti Toxoplasma gondii
Protilátky proti tyreoglobulinu
Protilátky proti tyreoglobulinu (Tg-Ab)
Protilátky proti tyroidální peroxidáze
Protilátky proti tyroidální peroxidáze (TPO-Ab)
Protilátky proti vazebnímu acetylcholinovému receptoru; protilátky blokující acetylcholinový receptor; antigenní modulace acetylcholinového receptoru;
Protilátky proti viru dengue
Protilátky proti zarděnkám
Protilátky související s diabetem 1. typu
Protilátky viru Epsteina a Barrové
Protilátky viru Epsteina a Barrové proti dřívějš
Protilátky viru Epsteina a Barrové proti nukleárnímu antigenu IgG
Protilátky viru Epsteina a Barrové proti virové kapsidě antigenu IgM
Protrombinový čas
Průkaz antigenu Legionella pneumophila v moči; Kultivační průkaz Legionella spp.; Průkaz Legionella spp. pomocí PCR
Průkaz Bordetella pertussis (kultivace
Průkaz heterofilních protilátek
Průkaz kapavky kultivací
PS1 nebo mutační analýza PSEN1 genu
PS1; PS-1; Presenilin 1; S182
PSA
PSEN1
PT 20210
PT, INR
PTH
PTH (1-84)


T3
T4
T4 lymfocyty
TAC
TAG
Takrolimus
Tau/Aß42
TBII
TBPA
Tegretol®
Těhotenský test
Terapeutické monitorování léčiv
Test na okultní krvácení ve stolici
Test na přítomnost Trichomonas vaginalis
Test na transthyretin
Test na vyšetření protilátek proti viru lidského imunodeficitu
Test rezistence HIV vůči lékům
Testosteron
Testování salicylatů
Testy amplifikace nukleových kyselin
Testy citlivosti
Testy na gluten-sensitivní enteropatii
TG
Tg-Ab
Thiopurin-S-metyltransferáza
Titr heterofilních protilátek
TnI
TnT
Tobramycin
TORCH
TORCH panel
TORCH test
Toxoplasma gondii
Toxoplasmóza
TP
TPMT
TPO-Ab
Transferin
Transferin a vazebná kapacita séra pro železo
Translokace (1;4)(q44;q12)
Traslokace/fusní protein EML4-ALK
Trepan
Trepanobiopsie
Trf
Triacylglyceroly
Trichomoniáza
Triglyceridy
Trijodtyronin
Triple (trojitý) screening
Trojitý (triple) test
Trombinový čas (TT)
Trombinový test
Trombocyty
Troponin
Trypsin a Chymotrypsin
Trypsin a chymotrypsin ve stolici
Trypsinogen
Trypsinogen v séru
Tryptáza
Tryptáza žírných buněk; alfa-tryptáza; beta-tryptáza; zralá tryptáza
TSH
TT
Tuberkulínový kožní test
Tuberkulínový test
Tumorové markery
Tumorový Antigen 125
Tumorový antigen 15-3
Tumorový antigen 19-9
Typ 1 a typ 2 (HSV-1
Tyreoglobulin
Tyreoideu stimulující hormon
Tyreokalcitonin
Tyroglobulin
Tyroglobulin (Tg)
Tyroidální autoprotilátky
Tyroidální mikrozomální protilátky
Tyroidální protilátky
Tyroidní panel
Tyrotropin
Tyroxin


Valproát
Vanilmandlová kyselina v moči
Vankomycin
Vápník
Varianty hemoglobinu
Vazebná kapacita séra pro železo
VDRL
Virová nálož
Virus horečky dengue
Virus Zika
Vitamin B12 a Folát
Vitamin B12 a kyselina listová
Vitamin D
VK
VLDL (very low density lipoprotein); VLDL cholesterol; částice VLDL
VMA
VMK
Volná beta-podjednotka hCG
Volná měď
Volné katecholaminy v moči
Volné lehké řetězce
Volné lehké řetězce imunoglobulinů
Volné lehké řetězce v séru
Volné metanefriny v plazmě
Volný estriol
Volný protein S
Volný PSA
Von Willebrandův faktor
Vstřebáváni disacharidů
VWF:Ag
VWF:RCo
Výpočet glomerulární filtrace
Vyšetření acidobazické rovnováhy
Vyšetření agregace destiček
Vyšetření alergen-specifických IgE protilátek
Vyšetření citlivosti
Vyšetření funkce krevních destiček
Vyšetření funkce trombocytů
Vyšetření hemoglobinu S
Vyšetření hlavního histokompatibilního komplexu
Vyšetření kostní dřeně
Vyšetření krevní skupiny
Vyšetření krevní skupiny AB0 a RhD
Vyšetření latentní infekce TBC
Vyšetření likvoru
Vyšetření metabolismu železa
Vyšetření moči
Vyšetření mozkomíšního moku
Vyšetření mutací genu pro cystickou fibrózu (CTFR) l
Vyšetření na AIDS
Vyšetření na arboviry
Vyšetření na chřipku
Vyšetření olova v krvi
Vyšetření protilátek
Vyšetření protilátek IgM a IgG proti arbovirům
Vyšetření rezistence vůči lékům
Vyšetření semenné tekutiny
Vyšetření spermatu
Vyšetření srpkovité anémie
Vyšetření stolice na parazity
Vyšetření zralosti fetálních plic
Vyšetřování virů přenášených hematofágními členovci; sérologie arbovirů
Vysoce senzitivní C-reaktivní protein
Vysoce senzitivní CRP
Vysycovací test (spot test)