hCG

Další název: Těhotenský test, Kvalitativní vyšetření hCG, Kvantitativní vyšetření hCG, Beta hCG, Celkový hCG, Celkový beta hCG, Volná beta-podjednotka hCG, Beta-core fragment
Oficiální název: Lidský choriogonadotropin, Lidský choriový gonadotropin
Související vyšetření: Triple test nebo Quad test, AFP Maternal

Proč se nechat vyšetřit?
Potvrzení a sledování (monitorování) těhotenství (gravidity)  nebo pro diagnostiku trofoblastických chorob a tumorů germinativního původu.

Kdy se nechat vyšetřit?
Přibližně 10 dní po vynechání menstruace (některé metody mohou detekovat zvýšené vylučování hCG již po jednom týdnu po početí) nebo jestliže se lékař domnívá na základě vašich příznaků (symptomů), že by se mohlo jednat o mimoděložní těhotenství, trofoblastickou chorobu nebo tumory germinativního původu.

Požadovaný druh vzorku?
Krev odebraná z loketní žíly nebo také vzorek první ranní moče.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen17.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?