Diferenciální rozpočet leukocytů

Další název: Leukocytární diferenciální rozpočet, Diferenciální rozpočet bílých krvinek, Morfologie bílých krvinek, Diferenciál, Dif
Oficiální název: Diferenciální rozpočet leukocytů
Související vyšetření: Krevní obraz, Nátěr periferní krve

 

Proč se nechat vyšetřit?

Výsledky vyšetření diferenciálního rozpočtu leukocytů pomáhají odhalit příčinu abnormálních výsledků krevního obrazu. Dále pomáhají stanovit diagnózu a monitorovat průběh chorob postihujících imunitní systém., jako jsou infekce, nebo zánětlivá onemocnění, nebo zhoubná nádorová onemocnění, která postihují přímo bílé krvinky, např. leukémii.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření diferenciálního rozpočtu leukocytů bývá součástí krevního obrazu, který je prováděn z nejrůznějších důvodů. Může být součástí běžné lékařské preventivní prohlídky. Stanovuje se, pokud se výsledky krevního obrazu nepohybují v referenčním rozmezí, nebo se vyskytují příznaky a projevy, které mohou být způsobeny chorobami mající vliv na leukocyty, jako např. infekce, zánět, nebo zhoubné nádorové onemocnění. Dalším důvodem k vyšetření je přítomnost choroby a léčba choroby ovlivňující leukocyty.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, nebo píchnutím do prstu (děti a dospělí)., ucha. U malých dětí je navíc možnost provést odběr píchnutím do paty.
Je nutná příprava?

Příprava není nutná.


Tento text byl vložen02.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?