Krevní obraz

Další název: Hemogram, KO
Oficiální název: Krevní obraz
Související vyšetření: Nátěr periferní krve, Hemoglobin, Hematokrit, Erytrocyty, Leukocyty, Diferenciální rozpočet leukocytů, Trombocyty, Retikulocyty

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?

Krevní obraz se vyšetřuje jako obecné vyšetření zdravotního stavu.

Může být použit k:

 • Vyhledávání široké škály onemocnění
 • Pomoci určit diagnózu u stavů jako anémie, infekce, krvácivé projevy, leukémie
 • Sledování nemoci a/nebo účinnosti podávané léčby
 • Sledování léčby léky, o nichž je známo, že mají negativní vliv na krvinky - např. chemoterapie nebo léčba ozařováním

Vyšetření krevního obrazu zahrnuje sérii testů, které hodnotí tři typy krvinek:

Bílé krvinky - leukocyty -tvoří obranný systém proti infekci, nádorům a hrají roli v alergických a zánětlivých procesech. Hodnotí se:

 - Celkový počet bílých krvinek

 - Diferenciální rozpočet bílých krvinek - může, ale nemusí být součástí vyšetření. Rozlišuje a počítá jednotlivé typy leukocytů. Existuje pět typů bílých krvinek neutrofily (granulocyty, segmenty), bazofily, eosinofily, lymfocyty a monocyty.  

Červené krvinky - erytrocyty -  jejich úkolem je přenášet kyslík. Hodnotí se:

 - Celkové množství červených krvinek

 -Hemoglobin – množství proteinu přenášejícího kyslík v těle

 - Hematokrit – procentuální zastoupení červených krvinek v celkovém množství krve.

 - dále jsou hodnoceny následující parametry:

      - střední objem erytrocytu (MCV) - vyhodnocuje průměrnou velikost erytrocytu

      - střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) - průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu

      - střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC) - průměrné procentuální zastoupení hemoglobinu v erytrocytu

      - šíře distribuce erytrocytů (RDW). může být součástí vyšetření; popisuje variabilitu velikosti erytrocytů ve vyšetřeném vzorku

 - jeho součástí může být také vyšetření retikulocytů, které hodnotí absolutní a relativní počet mladých červených krvinek v krvi

Krevní destičky - trombocyty -  jsou fragmenty buněk kostní dřeně, které jsou nezbytné pro srážení krve

 - Celkový počet krevních destiček

 - Průměrný objem destiček (MPV) může být součástí krevního obrazu, vyhodnocuje průměrnou velikost trombocytu

- Šíře distribuce destiček (PDW) - může být součástí krevního obrazu, popisuje variabilitu velikosti trombocytů ve vyšetřeném vzorku.

Kdy je vyšetření požadováno?

Krevní obraz je běžné vyšetření, které se provádí k určení zdravotního stavu. Pokud se počty krvinek nachází ve fyziologickém rozmezí, další krevní obraz se provádí až při změně zdravotního stavu, nebo pokud lékař uzná za vhodné ho provést.

Vyšetření krevního obrazu se provádí, pokud se vyskytují klinické příznaky a projevy chorob, které ovlivňují krvinky.Mezi příznaky patří únava, slabost, infekce, zánět, podlitiny, nebo krvácení. Výsledky pak mohou pomoci odhalit příčinu a/nebo stanovit závažnost onemocnění.

Vyšetření krevního obrazu bývá prováděno pravidelně při dispenzarizaci pacientů s chorobami, které mají vliv na  stav krvinek. A také  v rámci kontroly účinnosti léčby u pacientů s krevním onemocněním.

Některé druhy léčby, jako například chemoterapie, mohou ovlivňovat tvorbu krvinek v kostní dřeni. Jiné léky mohou snížit celkový počet bílých krvinek. V případě léčby těmito preparáty bývá pravidelně kontrolován krevní obraz.

Co výsledek vyšetření znamená?

Lékař většinou hodnotí výsledky krevního obrazu jako celku. V závislosti na tom, proč je vyšetření krevního obrazu prováděno, mohu být  zároveň indikována i doplňková nebo následná vyšetření.

Následující tabulka stručně a obecněvysvětluje, co znamenají výsledky(snížení, zvýšení hodnot)  jednotlivých položek krevního obrazu.

Vyšetření bílých krvinek - leukocytů

 • Vyšetření červených krvinek - erytrocytů
 • Vyšetření krevních destiček - trombocytů

Pro podrobnější informace o jednotlivých součástí vyšetření klikněte na název a otevře se související článek

 

Vyšetření bílých krvinek - leukocytů

 

Vyšetření

Celý název

Příčiny snížení počtu

Příčení zvýšení počtu

 

Leukocyty

Vyšetření počtu

leukocytů

Název - leukopenie

 • Onemocnění nebo poškození kostní dřeně
 • Autoimunitní onemocnění
 • Těžké infekce (sepse)
 • Lymfomy nebo nádorov&´ onemocnění šířící se do kostní dřeně
 • Onemocnění imunitního systému (např. HIV)

Název - leukocytóza

 • Infekce, nejčastěji bakteriální nebo virové
 • Záněty
 • Leukémie, myeloproliferativní onemocnění
 • Alergie, astma
 • Odumření tkáně (způsobené úrazem, popálením. srdečním infarktem)
 • Intenzivní cvičení, velký stres

DIF

Diferenciální rozpočet leukocytů

(není prováděn vždy, může být proveden současně, ale i následně po vyšetření krevního obrazu)

 

 

Neutrofily

Celkový počet neutrofilů

Relativní počet neutrofilů (%)

Název - neutropenie

 • Velmi těžké infekce (sepse)
 • Autoimunitní onemocnění
 • Reakce na léky, chemoterapii
 • Imunodeficitní stavy
 • Myelodysplázie
 • Poškození kostn&´ dřeně (např. chemoterapií, léčebným ozařováním)
 • Zhoubné nádorové onemocnění šířící se do kostní dřeně

Název - neutrofilie

 • Akutní bakteriální infekce
 • Záněty
 • Odumření tkáně (nekróza) způsobená poraněním, srdečním infarktem, popálením
 • Fyziologicky (stresem, intenzivním cvičením)
 • Některými typy leukémií (např. chronická myeloidní leukémie)

Lymfocyty

Celkový počet lymfocytů

Relativní počet lymfocytů (%)

Název - lymfopenie

 • Autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritida)
 • Infekční onemocnění (např. HIV, virová hepatitida, tyfus, chřipka)
 • Poškození kostní dřeně  (např. chemoterapií, léčebným ozařováním)
 • Kortikosteroidy

Název - lymfocytóza

 • Akutní virové onemocnění (např. neštovice, cytomegalovirová infekce (CMV), infekce virem Ebstein Barrové (EBV), opar, zarděnky
 • Některé bakteriální infekce (např. černý kašel, tuberkulóza (TBC))
 • Toxoplazmóza
 • Chronická zánětlivá onemocnění (např. ulcerózní kolitida)
 • Lymfocytární leukémie, lymfomy
 • Stres (akutní)

Monocyty

Celkový počet monocytů

Relativní počet monocytů (%)

Snížení počtu monocytů nemívá klinický význam

Opakovaně zjištěné snížení počtu může znamenat:

 • Poškození, nebo selhání kostní dřeně
 • Vlasatobuněčnou leukémii - Hairy cell leukémie
 • Chronické infekce (např. tuberkulóza, plísňová onemocnění)
 • Infekční onemocnění srdce (bakteriální endokarditida)
 • Difúzní choroby pojivové tkáně (např. systémový lupus erytematodes, sklerodermie, revmatoidní artritida, vaskulitidy)
 • Monocytární nebo myelomonocytární leukémie (akutní nebo chronická)

 

Eosinofilů

Celkový počet eosinofilů

Relativní počet eosinofilů (%)

Jejich počet v krvi je obvykle nízký. Jednou zjištěný, nebo občasně snížený počet eosinofilů nebývá klinicky významný.

 • Astma, alergie (např. senná rýma)
 • Poléková reakce
 • Parazitární infekce
 • Zánětlivá onemocnění (např. c&´liakie,  nespecifické střevní záněty)
 • Některá nádorová onemocnění, leukémie, lymfomy

Bazofily

Celkový počet bazofilů

Relativní počet bazofilů (%)

Stejně jako eosinofily, jejich počet v krvi je obvykle nízký. Snížení nemívá klinický význam.

 • Vzácně při alergických reakcích (kopřivka, potravinová alergie)
 • Zánětlivá onemocnění (revmatoidní artritida, ulcerózní kolitida)
 • Některé leukémie

 

Vyšetření červených krvinek - erytrocytů

 

Vyšetření

Celý název

Příčiny snížení počtu

Příčení zvýšení počtu

 

Erytrocyty

Vyšetření počtu

erytrocytů

Název - anémie (chudokrevnost)

 • Akutní nebo chronické krvácení
 • Rozpad erytrocytů (např. hemolytická anémie)
 • Poruchy výživy (např. nedostatek železa, vitamínu B12 nebo kyseliny listové)
 • Onemocnění nebo poškození kostní dřeně
 • Chronická zánětlivá onemocnění
 • Selhání ledvin

Název - polycytémie, polyglobulie

 • Dehydratace
 • Plicní onemocnění
 • Nádor ledvin, nebo jiný nádor produkující erytropoetin
 • Kouření
 • Vrozená dispozice (např. změněná citlivost ke kyslíku, abnormální vazba hemoglobinu ke kyslíku)
 • Polycytemia vera - poměrně vzácné onemocnění

Hb

Hemoglobin

Obvykle odráží výsledky vyšetření erytrocytů, znamená doplňkovou informaci

Obvykle odráží výsledky vyšetření erytrocytů

Hct

Hematokrit

Obvykle odráží výsledky vyšetření erytrocytů

Obvykle odráží výsledky vyšetření erytrocytů. Nejčastěji bývá zvýšen při dehydrataci

Odvozené parametry

MCV

Střední objem erytrocytu

Snížen&´ objem erytrocytů znamená, že krvinky jsou menší (mikrocyty). Příčinou bývá např. nedostatek železa, talasémie

Zvýšený objem erytrocytů znamená, že krvinky jsou větší (makrocyty).Příčinou bývá např. anémie z nedostatku vitamínu B12, kyseliny listové

MCH

Střední množství hemoglobinu v erytrocytu

Odráží výsledky MCV, malé erytrocyty budou mít nižší hodnotu MCH

Odráží výsledky MCV, makrocyty jsou větší a mají sklon mít vyšší hodnotu MCH

MCHC

Středn&´ koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

Může být snížen zároveň s MCH. S poklesem MCHC (hypochromie) se setkáváme např. u nedostatku železa nebo talasémie

Zvýšení hodnot MCHC (hyperchromie) se setkáváme u stavů, kdy je hemoglobin v erytrocytech více koncentrován, jako např. u autoimunitní hemolytické anémie, u pacientů s popáleninami, hereditární sférocytózou (vzácné vrozené onemocnění)

RDW (není vždy uváděno)

Šíře distribuce erytrocytů

Nízká hodnota znamená uniformní/jednotnou velikost erytrocytů

Znamená, že populace erytrocytů je tvořena směsí malých a velk&´ch erytrocytů. Nezralé erytrocyty bývají větší. Například populace krvinek při anémii z nedostatku železa a perniciózní anémii je značně různorodá, jak co se týče velikosti (anizocytóza), tak tvaru (poikilocytóza) a RDW je tedy zvýšeno

Retikulocyty (není vždy prováděno)

Celkový počet retikulocytů

Relativní počet retikulocytů (%)

Pokud je přítomen nízký počet retikulocytů v rámci anémie, znamená to, že je omezena tvorba erytrocytů (např. postižení, nebo poškození kostní dřeně, nebo poruchy výživy (nedostatek železa, vitamínu B12, kyseliny listové))

Pokud je přítomen vysoký počet retikulocytů v rámci anémie, obyčejně to naznačuje periferní příčinu anémie - např. krvácení, hemolýzu, nebo reaktivní změny na podávanou léčbu (např. substituční terapii železem při anémii z nedostatku železa)

 

Vyšetření krevních destiček - trombocytů

 

Vyšetření

Celý název

Příčiny snížení počtu

Příčení zvýšení počtu

 

Trombocyty

Vyšetření počtu

trombocytů

Název - trombocytopenie

 • Virová infekce (mononukleóza, spalničky, hepatitida)
 • Horečka skalistých hor
 • Protilátky proti trombocytům
 • Léky (acetaminofen, chinin, léky obsahující sulfo- skupinu, alopurinol, digoxin)
 • Jaterní cirhóza
 • Autoimunitní onemocnění
 • Sepse
 • Leukémie, lymfomy
 • Myelodysplázie
 • Chemoterapie, léčebné ozařování

Název - trombocytóza

 • Nádorová onemocnění (plic, trávicí soustavy, prsu, vaječníků, lymfomy)
 • Revmatoidn&´ artritida, nespecifické záněty střev, systémový lupus erytematodes
 • Anémie z nedostatku železa
 • Hemolytická an&´mie
 • Myeloproliferativní onemocnění (např. esenciální trombocytémie)

MPV (není vždy uváděno)

Střední objem trombocytu

Průměrná velikost trombocytů je malá. Starší destičky jsou menší, než mladší. Nízký MPV tedy může znamenat, že je postižena tvorba trombocytů v kostní dřeni

Vyšší MPV znamená, že je v krvi více větších, mladších trombocytů. Může to být způsobeno tím, že kostn&´ dřeň překotně produkuje a uvolňuje trombocyty do krevního oběhu.

PDW (není vždy uváděno)

Š&´ře distribuce trombocytů

Znamená uniformní/jednotnou velikost trombocytů

Znamená větší odchylky ve velikosti jednotlivých trombocytů. Může znamenat výskyt trombocytů s poruchou funkce.

 

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Zvýšení nebo snížení počtu krevních buněk může být způsobeno mnoha nejrůznějšími okolnostmi. Některé tyto stavy mohou vyžadovat léčbu, jiné odezní samy.

Podání krevní transf&´ze ovlivňuje v&∓´sledky krevního obrazu.

Fyziologické hodnoty krevního obrazu u dětí se liší od fyziologických hodnot dospělých osob. Laboratoř si stanovuje rozmezí fyziologických hodnot pro jednotlivé věkové kategorie a lékař k nim musí přihlížet při hodnocení výsledků krevního obrazu 

/p ´li´´

/p´ ´´´

/p0/p´∓

/p0/p´


Tento text byl vložen27.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?