APTT

Další název: Aktivovaný parciální tromboplastinový čas, aPTT, APTT
Oficiální název: Aktivovaný parciální tromboplastinový test
Související vyšetření: Fibrinogen, Trombinový čas (TT), Lupus antikoagulans, ACT, Koagulační faktory, Trombocyty, Protilátky proti kardiolipinu, Protrombinový čas (PT)

Proč se nechat vyšetřit?
APTT je součástí vyšetření krvácivých nebo trombotických stavů; kontrola antikoagulační terapie nefrakcionovaným heparinem.

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě nevysvětlitelného krvácení, nebo trombotických stavů, nebo při antikoagulační terapii nefrakcionovaným heparinem. Někdy jako součást předoperačního vyšetření. 

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži.

Je nutná příprava?
Příprava není nutná.


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?