Leukocyty

Další název: Bílé krvinky, WBC
Oficiální název: Leukocyty
Související vyšetření: Krevní obraz, Nátěr periferní krve

Proč se nechat vyšetřit?

Vyšetření pomáh&´ vyhledávat a stanovit diagnózu celé řady stavů, které mohou mít vliv na bílé krvinky (leukocyty) - například infekcí, nebo zánětů.Dále se používá k monitorování léčby krevních chorob a sledování léčby, která je známa tím, že ovlivňuje bílé krvinky.

Kdy se nechat vyšetřit?

Vyšetření leukocytů je součástí krevního obrazu.Provádí se rutinně při lékařské prohlídce, nebo pokud jsou zjevné klinické příznaky nebo projevy chorob, které mají vliv na leukocyty - např. infekce, záněty, nebo zhoubná nádorová onemocnění. Dále také při léčbě léky, o kterých je známo, že ovlivňují bílé krvinky.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, nebo píchnutím do prstu, ucha (děti a dospělí). U novorozenců je navíc možnost provést odběr píchnutím  do paty.
Je nutná příprava?

Příprava není nutná.

´


Tento text byl vložen27.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?