Co je vyšetřováno?

Tumorové markery (také se používá název nádorové markery) jsou nejčastěji proteiny, které jsou přítomny v nádoru nebo jsou vytvářeny nádorem nebo jsou v našem organismu vytvářeny jako odpověď na přítomnost nádoru. Mohou být detekovány v krvi, moči nebo vzorcích tkáně. Většinou nejsou specifické pro typ nádoru, můžeme je stanovit u různých typů nádorů. Můžeme je také dokázat u celé řady nenádorových chorob. Tedy je zřejmé, že pomocí vyšetření tumorových markerů není možné s jistotou prokázat nádor a pro stanovení diagnózy se nepoužívají.

 Existuje celá řada tumorových markerů, které lékaři využívají. A stále jsou ve výzkumu další. Mnohdy však se však stává, že některé nové markery, když jsou poprvé popsány výzkumně, vzbudí pro jejich praktické využití velké naděje, ale dalšími studiemi se často prokáže, že nejsou o nic lepší než již používané markery.

Základním požadavkem je, aby byl tumorový marker použitelný pro vyhledávání (screening) a diagnostiku nádoru pokud možno v jeho raném stadiu, kdy je nádor léčitelný a před tím, než dojde k jeho růstu a rozšíření. S jistou opatrností a omezením lze konstatovat, že v současné době pouze jeden tumorový marker by se mohl použít pro vyhledáván, a tím je Prostatický specifický antigen (PSA) u mužů. Ostatní markery buď nejsou dostatečně specifické (je mnohofalešné pozitivity a to vede k dalšímu drahému vyšetřování) nebo je nejde stanovit v počáteční fázi růstu nádoru.

Některé osoby jsou pro vznik nádoru ve větším riziku, neboť mají v genech dědičné mutace.

Pro nalezení některých mutací jsou již k dispozici vyšetření, kterými se toto riziko vzniku určitého typu nádoru laboratorně stanovuje. BRCA1 a BRCA2 jsou příklady mutací v genu, používají se ke stanovení dědičného rizika nádoru prsu a nádoru ovaria (vaječníku). Více informací naleznete v přehledu genetického testování.

další
Tento text byl vložen 04.10.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?