Triacylglyceroly

Další název: Triglyceridy, TAG, TG
Oficiální název: Triacylglyceroly
Související vyšetření: HDL Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholesterol, Lipidový profil

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení koncentrace triacylglycerolů v krvi je obvykle součástí vyšetření lipidového profilu pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob. Pokud trpíte cukrovkou, je velmi důležité, aby měření koncentrace triacylglycerolů bylo pravidelnou součástí vašeho vyšetření, protože jejich koncentrace významně stoupá, pokud není cukrovka dobře kompenzována.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření krevních lipidů, včetně triacylglycerolů, je doporučeno jako rutinní vyšetření pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob u dospělých osob. Samostatně se triacylglyceroly stanovují jen výjimečně, protože posouzení rizika srdečních chorob je založeno především na výši cholesterolu (viz cholesterol, HDL, LDL) a ne triacylglycerolů. Pokud však máte vysokou koncentraci triacylglycerolů a jste pro ni léčen, je stanovení koncentrace triacylglycerolů v krevním séru součástí sledování úspěšnosti léčby

Co výsledek vyšetření znamená?
Normální koncentrace triacylglycerolů v krevním séru je nižší než 1,70 mmol/l. Zvýšená koncentrace triacylglycerolů je obvykle provázena i vyšší koncentrací cholesterolu. Léčba rizika srdečních chorob je obvykle zaměřena na snížení koncentrace LDL-cholesterolu. Typ této léčby se však může lišit podle současné koncentrace triacylglycerolů.
Jsou-li triacylglyceroly velmi vysoké (více než 11 mmol/l), hrozí riziko pankreatitidy. Léčba, snižující koncentraci triacylglycerolů, musí být v takovém případě zahájena co nejdříve.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Pokud máte cukrovku a váš krevní cukr je mimo doporučené meze, mohou být triacylglyceroly velmi vysoké.
Koncentrace triacylglycerolů v krvi se dramaticky mění v souvislosti s jídlem. Několik hodin po jídle mohou stoupnout 5-10krát oproti normálním hodnotám. Ale hladina triacylglycerolů kolísá i den ze dne. Mírné kolísání koncentrace triacylglycerolů je třeba považovat za normální


Tento text byl vložen21.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?