Transferin a vazebná kapacita séra pro železo

Další název: VK, Trf
Oficiální název: Transferin, Vazebná kapacita séra pro železo
Související vyšetření: Železo v séru, Feritin

Co je vyšetřováno?
Transferin je jedna z bílkovin krevní plasmy. Váže železo a transportuje je v krevním oběhu. Vazebná kapacita séra pro železo měří, jaké největší množství železa je schopen transferin navázat. Přesto, že jde o dvě rozdílná vyšetření, jejichž výsledky se vyjadřují v různých jednotkách v g/l v případě transferinu a v µmol/l v případě VK), jde v podstatě o měření téhož ukazatele.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?