Testosteron

Další název: Celkový testosteron
Oficiální název:
Související vyšetření: FSH, LH

Proč se nechat vyšetřit?
V případě, že hladina testosteronu je abnormální. Pomůže objasnit potíže s erekcí, neplodnost, předčasnou či opožděnou pubertu u mužů, výskyt maskulinních fyzických znaků u žen.


Kdy se nechat vyšetřit?

  • jste-li muž s poruchou plodnosti nebo při potížích s erekcí;
  • jste-li chlapec s projevy předčasné nebo opožděné sexuální zralosti;
  • jste-li žena s projevujícími se mužskými rysy jako je hluboký hlas nebo nadměrné tělesné ochlupení;
  • jste-li žena s poruchou plodnosti.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve z žíly na paži pacienta.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen01.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?