Železo v séru

Další název: Sérové Fe
Oficiální název: Železo v séru
Související vyšetření: Feritin, Hemoglobinopatie, Hematokrit, Hemoglobin, Zn - protoporfyrin (ZPP), Transferin a vazebná kapacita séra pro železo, TIBC

Co je vyšetřováno?
Vyšetřením zjišťujeme hladinu železa v séru, kapalné části krve. Železo je stopový prvek. Je nezbytný pro tvorbu zdravých červených krvinek, které přenáší v těle kyslík a některých enzymů, látek které vykonávají celou řadu funkcí v lidském těle.

Množství železa v krvi se v průběhu dne mění. Železo v séru je téměř vždy stanovováno společně s celkovou vazebnou kapacitou železa (TIBC), z které je vypočítána saturace transferinu. Saturace transferinu je spolehlivější ukazatel nedostatku nebo nadbytku železa, než stanovení železa samotného.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži pacienta


Tento text byl vložen02.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?