Draslík

Další název: Kalium, K
Oficiální název:
Související vyšetření: Chloridy, Sodík, CO2, Elektrolyty

Co je vyšetřováno?
Draslík je elektrolyt, kladně nabitá molekula, která spolupracuje s dalšími elektrolyty, například sodíkem, chloridem a celkovým oxidem uhličitým (CO2), při regulaci množství tekutiny v těle, stimulaci svalového stahu a při zachování acidobazické rovnováhy. Draslík se nachází ve všech tekutinách v těle, ale největší podíl draslíku je uvnitř buněk. Jen zhruba 2 % se nachází v tekutinách mimo buňky a v tekutých částech těla (zvaných sérum nebo plasma). Protože je koncentrace draslíku v krvi tak malá, má i minimální změna veliké následky. Pokud se hladina draslíku příliš zvedne nebo naopak příliš poklesne, může se vaše zdraví ocitnout v reálném nebezpečí: existuje riziko, že utrpíte šok, selže dýchací systém nebo dojde k porušení srdečního rytmu. Abnormální koncentrace může změnit funkci nervosvalové tkáně, například srdeční sval může přijít o svou schopnost se smrštit.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve se odebírá jehlou z žíly na paži.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?