Analýza perikardiální tekutiny

Další název:
Oficiální název: Analýza perikardiální tekutiny
Související vyšetření: Analýza pleurální tekutiny, Analýza peritoneální tekutiny, Gramovo barvení, Albumin, Glukóza, Testy citlivosti, AFB Culture

Proč se nechat vyšetřit?
Usnadnění diagnózy příčiny zánětu perikardu a/nebo nahromadění tekutiny v okolí srdce.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud má lékař podezření, že by pacient mohl mít potíže související se zánětem perikardu a/ nebo že by mohl mít kolem srdce nakupenou tekutinu.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek tekutiny, který pacientovi odebere lékař z perikardiálního vaku za použití procedury zvané perikardiocentéza.


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?