PSA

Další název: Celkový PSA, Volný PSA
Oficiální název: Prostatický specifický antigen
Související vyšetření: Kultivační vyšetření moči

Proč se nechat vyšetřit?
Jako screeningové vyšetření pacientů se symptomy rakoviny prostaty i bez nich, aby se dalo určit, zda je potřeba provést biopsii prostaty, aby se mohla sledovat efektivita léčby rakoviny prostaty a aby se dala zjistit rekurence tohoto onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?
Četnost vyšetření PSA závisí na individuálním rozhodnutí, které by mělo vycházet z domluvy lékaře s pacientem. Mezi experty a národními organizacemi pokračuje debata o tom, kdy a jak často by se mělo provádět vyšetření PSA u mužů bez příznaků (pro další podrobnosti se podívejte na screening prostaty pro dospělé a dospělé starší 50 let a výše). Vyšetření PSA se může provést, pokud má muž příznaky ukazující na rakovinu prostaty například ztížené, bolestivé a/nebo četné močení. Také může být prováděno v pravidelných intervalech po ukončení léčby rakoviny prostaty.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.


Tento text byl vložen27.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?