LDL-Cholesterol

Další název: LDL-C, Špatný cholesterol
Oficiální název: Lipoprotein s nízkou hustotou
Související vyšetření: Triacylglyceroly, Cholesterol, Lipidový profil, HDL Cholesterol

Co je vyšetřováno?
LDL je druh lipoproteinu, který je v krvi nosičem cholesterolu. LDL je považován za nežádoucí, neboť ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií (ateroskleróza) a nemocem srdce. Proto je LDL-cholesterol často označován jako „špatný“ cholesterol.

Obvykle je množství cholesterolu vypočítáváno z hodnot výsledků lipidového profilu, který se skládá z vyšetření celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolů. Za použití vzorce je spočítána hodnota LDL-C a tato hodnota je vydána jako výsledek. Většinou jde o dobrý odhad koncentrace LDL, správnost výsledku se zhoršuje se stoupající hodnotou triacylglycerolů, což nastane například při nedodržení lačnění před odběrem. Přímé stanovení LDL-C je méně ovlivněno hodnotou triacylglycerolů a proto je vhodné ho použít u vzorků odebraných bez lačnění nebo u pacientů s vysokými hodnotami triacylglycerolů.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je většinou odebrán stříkačkou ze žíly na Vaší paži. Pokud se použijí přenosné přístroje, je vzorek odebrán z prstu.


Tento text byl vložen05.07.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?