Inzulin

Další název:
Oficiální název:
Související vyšetření: C-peptid, Glukóza

Proč se nechat vyšetřit?
Za účelem vyhodnocení produkce inzulinu, diagnózy inzulinomu či určení příčiny hypoglykémie.

Kdy se nechat vyšetřit?
Máte-li diagnostikovánu hypoglykémii, máte-li příznaky naznačující nesprávné uvolňování či využití inzulinu, někdy též při diabetu, chce-li váš lékař monitorovat produkci inzulinu; kvůli dokumentaci rezistence vůči inzulinu u pacientů se syndromem polycystických vaječníků, pre-diabetem nebo srdečním onemocněním (zejména při nadváze), metabolickým syndromem nebo poruchami vztahujícími se k epifýze nebo nadledvinám.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný obvykle ze žíly na paži.


Tento text byl vložen23.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?