PT, INR

Další název: Protrombinový čas, Quickův čas, Quick
Oficiální název: Protrombinový čas
Související vyšetření: ACT, APTT, Prothrombin Consumption Time (PCT), Koagulační faktory, Fibrinogen

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření INR je prováděno z důvodu kontroly účinnosti antikoagulačního léku - warfarinu, Vyšetření PT se používá k vyhledávání a odhalováníkrvácivých stavů.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže užíváte warfarin nebo jestliže se Váš lékař domnívá, že můžete mít krvácivé onemocnění.
Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, někdy z prstu.
Je nutná nějaká příprava?

Není. Pokud však užíváte antikoagulační léčbu, měl by být vzorek krve odebrán před podáním další dávky.


Tento text byl vložen27.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?