Homocystein

Další název: Celkový homocystein v plazmě
Oficiální název: Homocystein
Související vyšetření: Posouzení kardiálního rizika, Vitamin B12 a kyselina listová, Cholesterol, Vitamin B12 a foláty

Proč se nechat vyšetřit?
K určení stupně rizika vzhledem k infarktu myokardu; k rozpoznání, zda netrpíte deficitem vitaminu B12 či kyseliny listové; k diagnostice homocystinurie, vzácnému vrozenému onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?
Po prodělaném infarktu myokardu, jako jeden z rizikových faktorů aterosklerózy, při podezření lékaře na deficit vitaminu B12 či kyseliny listové. U dětí a mladistvých při podezření na homocystinurii.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži, někdy je navíc potřeba vzorek moči.

Poznámka: Měly by jste být poučeni o 10 – 12 hodinovém lačnění před odběrem.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen12.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?