Glukóza

Další název: Krevní cukr, Glukóza v krvi, Glykémie, Glukóza v moči, Glykosurie, Glukóza nalačno, Orální glukózový toleranční test (oGTT)
Oficiální název: Glukóza
Související vyšetření: Vyšetření moči, Inzulin, C-peptid, HbA1c, Mikroalbuminurie

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Při vyšetření glukózy v krvi se stanovuje množství glukózy v krvi v okamžiku odběru krve. Vyšetření slouží k průkazu jak hyperglykémie tak i hypoglykémie ale především pomáhá diagnostikovat diabetes mellitus (cukrovka). Glukóza v krvi se stanovuje nalačno (po 8 až 10 hodinovém lačnění a po dodržení informací od ošetřujícího lékaře), náhodně (kdykoliv), po jídle (postprandiálně) a/nebo jako část orálního glukózového toleračního testu (oGTT, glykemická křivka) při mírně zvýšených hodnotách glukózy v krvi. Vyšetření oGTT slouží k posouzení glukózové tolerance a pro diagnostiku diabetu. Odebírá se krev nalačno, potom vyšetřovaná osoba vypije nápoj se standardním množstvím glukózy (75 gramů) a po 2 hodinách se opět provede odběr vzorku krve. V obou vzorcích se stanoví koncentrace glukózy.

I zdravá žena může během těhotenství onemocnět v důsledku hormonálních změn gestačním diabetem (těhotenská cukrovka), dočasnou formou hyperglykemie. Obvykle mezi 24.-28. týdnem těhotenství se provádí glukózový tolerační test stejným postupem jako u netěhotných. Jestliže hodnoty glukózy nalačno nebo při vyšetření náhodné glykémie překračují hodnoty, které potvrzují diabetes (vyšší než 7,0 mmol/l a 11,1 mmol/l), vyšetření oGTT se neprovádí (a to platí i pro ostatní vyšetřované osoby).

Nemocní s diabetem si mohou stanovovat svoji hladinu glukózy často několikrát denně aby si případně mohli upravit dávkování léků nebo inzulinu.  Vyšetření si většinou provádějí sami doma, ke stanovení glukózy z kapky krve se používá glukometr.

Stanovení glukózy v moči je součástí základního chemického vyšetření moče. Kvantitativní stanovení glukózy v moči již nemá velký význam a je nahrazeno stanovením glukózy v krvi.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření glukózy v krvi se používá k vyhledávání diabetu a poruch glukózové tolerance v populaci zdravých, asymptomatických (bezpříznakových) jedinců, neboť diabetes začíná často nenápadnými příznaky. Prakticky vždy se vyšetření glukózy v krvi požaduje při vyšetření vašeho zdravotního stavu. Vyhledávání (screening) je zvláště důležité u osob s rizikem vzniku diabetu, tj. u osob s rodinným výskytem diabetu, s nadváhou a starších osob.

Vyšetření glukózy při podezření na diabetes by mělo být u následujících příznaků hyperglykémie

 • Zvýšená žízeň
 • Zvýšené a časté močení
 • Únava
 • Zhoršení zraku (neostré vidění)
 • Pomalu se léčících infekce

Nebo příznaky hypoglykémie:

 • Pocení
 • Hlad
 • Třesavka
 • Neklid
 • Zmatenost
 • Neostré vidění

Vyšetření glukózy v krvi  se provádí také při akutním příjmu pacientů (emergency) aby se zjistilo, jestli je jejich  hladina glukózy snížená nebo zvýšená a při  stavech jako jsou mdloby a bezvědomí. Jestliže má pacient porušenou glukózovou toleranci (charakterizovanou vyššími hladinami glukózy nalačno nebo při vyšetření oGTT  vyššími hladinami než jsou hodnoty doporučené a nižšími než hodnoty potvrzující diabetes), potom ošetřující lékař sleduje hodnoty glukózy v určitých časových intervalech, provádí se tzv. glykemický profil. U diabetiků se vyšetřuje také glykovaný hemoglobin (HbA1c), jehož hodnota poskytuje informaci o stavu kompenzace diabetu za posledních 6 až 8 týdnů. Dále se vyšetřuje C-peptid při podezření  na zanikající tvorbu inzulinu v pankreatu u diabetiků 2.typu, u nichž se rozhoduje o terapii inzulínem. Méně často se stanovuje samotný inzulín.

U diabetiků se často požaduje aby si sami sledovali několikrát za den svoji hladinu glukózy podle doporučení svého ošetřujícího lékaře (diabetologa).

U těhotných žen se vyhledává gestační diabetes a pokud je diagnostikován, lékař kontroluje hladiny glukózy po celou dobu těhotenství a také po porodu.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšené hodnoty glukózy v krvi nejčastěji upozorňují na diabetes, ale i jiné choroby a situace, které mohou být příčinou těchto zvýšených hodnot.

Hodnocení nálezů se provádí dle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie podle následujících kritérií:

 

Vyloučení diagnózy diabetes melllitus

Glukóza (nalačno)

< 5,6 mmol/l

Glukóza (oGTT za 2 hodiny)

< 7,8 mmol/l

Potvrzení diagnózy diabetes melllitus *

Glukóza (nalačno)

 > 7,0 mmol/l

Glukóza (náhodný odběr)

>11,1 mmol/l

Glukóza (oGTT za 2 hodiny)

>11,1 mmol/l

* Nutno potvrdit opakovaným vyšetřením.

 

Odběr krve musí být proveden nalačno (minimálně 8 hodin lačnění) do speciálních odběrových nádobek s přídavkem protisrážlivých a antiglykolytických látek, které zajistí, že z krve bude vyšetřována plazma, a že během transportu krve do laboratoře bude zabráněno tomu, aby došlo k úbytku glukózy v odebraném vzorku krve. Pro diagnostiku diabetu se používá k laboratornímu vyšetření glukózy krevní plazma.
Hodnoty glukózy pro zdravé osoby jsou: 3,9 – 5,6 mmol/l.

Zvýšení hodnot glukózy v krvi mohou způsobit i jiné nemoci a situace:

 • Akutní stress (odpověď na šok – trauma, srdeční selhání, mozková mrtvice)
 • Chronické ledvinné onemocnění
 • Cushingův syndrom
 • Léky jako kortikosteroidy, tricyklická antidepresiva, diuretika, adrenalin, estrogeny (antikoncepce a hormonální náhrada), lithium, fenytoin, salicyláty
 • Nadměrný příjem potravy
 • Hyperthyreóza
 • Nádor slinivky břišní (pankreas)
 • Pankreatitida

V moči jsou hodnoty glukózy u zdravých osob velmi nízké (vyloučené množství <1,7 mmol/ 24 hodin). Vše, co může zvýšit hodnoty glukózy v krvi může způsobit zvýšené vylučování glukózy močí.

Lehce zvýšené hodnoty glukózy mohou být  stanoveny u porušené glukózové tolerance, ta pokud není léčena,  často vede ke vzniku diabetu 2.typu..

Nízké hladiny glukózy (hypoglykémie) jsou také stanoveny u:

 • Špatné funkci nadledvinek
 • Konzumace alkoholu
 • Léků, jako jsou  anabolické steroidy, acetaminofen
 • Větší jaterní onemocnění
 • Hypopituitarizmus
 • Předávkování inzulinem
 • Hypothyreózy
 • Nádoru pankreatu produkující inzulín (inzulinomas)
 • Hladovění

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?
Hypoglykémie je charakterizována poklesem hladiny glukózy v krvi pod normální rozmezí. Nejprve dochází k příznakům v nervovém systému (pocení, bušení srce, hlad, třesavka, úzkost), potom je ovlivněn mozek (zmatenost, halucinace, rozmazané vidění, někdy dokonce koma až úmrtí). Aktuální diagnostika hypoglykémie musí splnit následující kritéria:

 • Hladina glukózy pod 2,2 mmol/l často vyšetřena s C-peptidem a inzulínem
 • Příznaky hypoglykémie
 • Vymizení příznaků, když se hladina glukózy vrátí do normálních hodnot

Primární (vrozená) hypoglykémie je vzácná a  je diagnostikována v dětství. Příznaky hypoglykémie se mohou vyskytnout i tehdy, když hladina glukózy snížená není. Nejčastěji to mohou způsobit stravovací příčiny, v tom případě většinou pomůže příjem jednoduchých cukrů.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?