Glukóza

Další název: Krevní cukr, Glukóza v krvi, Glykémie, Glukóza v moči, Glykosurie, Glukóza nalačno, Orální glukózový toleranční test (oGTT)
Oficiální název: Glukóza
Související vyšetření: Vyšetření moči, Inzulin, C-peptid, HbA1c, Mikroalbuminurie

Proč se nechat vyšetřit?
Zjistit, zda hladina (koncentrace) glukózy ve vaší krvi je v doporučeném rozmezí pro zdravé osoby; pro  vyhledávání (screening) diabetu, stanovení diagnózy a sledování diabetu, hyperglykémie, hypoglykémie a porušené glukózové tolerance.

Kdy se nechat vyšetřit?
Glukóza v krvi: součást základního vyšetření, pokud máte příznaky hyperglykémie  nebo hypoglykémie a během těhotenství; pokud jste diabetik, sleduje se dle doporučení lékaře několikrát denně hladina glukózy v krvi (glykemický profil) nejčastěji i samotni doma glukometrem (přístrojem na stanovení glukózy v krvi.
Glukóza v moči: většinou jako součást základního chemického vyšetření moče.

Požadovaný druh vzorku?
Krev odebraná z loketní žíly, pro stanovení  glykemického profilu kapka krve z prstu; někdy náhodný vzorek moče, případně i  jiný biologický materiál (třeba mozkomíšní mok).

Poznámka:
Pro stanovení diagnózy diabetu (cukrovka) se odběr krve provádí nalačno za podmínek, které vám určí váš ošetřující lékař,  podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?