Fibrinogen

Další název: Faktor I, F I
Oficiální název: Fibrinogen (Funkční aktivita fibrinogenu, Antigen fibrinogenu)
Související vyšetření: APTT, D-dimery, Koagulační faktory, Trombinový čas (TT), Trombocyty, C-Reaktivní protein, Cholesterol, HDL Cholesterol, Protrombinový čas (PT)

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření fibrinogenu je součástí vyšetřování při hledání příčiny krvácivé, nebo trombotické příhody. Někdy se používá ke zhodnocení rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Vyhodnocuje se hladina a funkční aktivita fibrinogenu.

 

Kdy se nechat vyšetřit?Při  krvácivých nebo trombotických příhodách, pokud je prodloužení protrombinového času (PT), a/nebo aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT), pokud má blízký příbuzný vrozený nedostatek fibrinogenu, či jeho fibrinogen abnormální, pokud lékař chce doplňující informaci pro určení rizika rozvoje kardiovaskulární choroby.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži, nebo někdy z prstu.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.


Tento text byl vložen02.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?