Feritin

Další název: Feritin v séru
Oficiální název: Feritin
Související vyšetření: Železo v séru, TIBC, Krevní obraz, Hematokrit, Hemoglobinopatie, Hemoglobin, Transferin a vazebná kapacita séra pro železo

Co je vyšetřováno?
Feritin je protein v buňkách skladující železo pro pozdější využití organismem. Malé množství feritinu uvolněného do krve odráží celkové množství uskladněného železa. Železo je také uskladněno ve formě hemosiderinu – komplex železa, proteinů a dalších složek. Železo a hemosiderin jsou primárně přítomny v játrech, ale také v kostní dřeni, slezině a ve svalech.   U zdravého člověka je většina železa uskladněna ve formě feritinu (u mužů přibližně 70 % a u žen 80 %) a pouze malé množství ve formě hemosiderinu. Feritin a hemosiderin jsou přítomny především v játrech, ale i v kostní dřeni, slezině a kosterních svalech.
Při ztrátě železa z organismu dochází před vznikem deficitu nejdříve k vyčerpávání zásob železa; hladina feritinu v krvi klesá. To může být způsobeno nedostatečným příjmem železa, poruchou jeho absorpce v tenkém střevě, zvýšenou potřebou železa (např. v těhotenství) nebo u stavů vedoucích k chronické ztrátě krve.

Zásoby železa a hladiny feritinu stoupají, jestliže se vstřebává více železa, než organismus potřebuje. Dlouhodobě zvýšená absorpce železa vede k ukládání jeho sloučenin ve tkáních a orgánech a může vést k poruše jejich fukce či až k selhání. Tak je tomu např. při hemochromatóze, dedičné chorobě, při které se vstřebává příliš mnoho železa i při jeho normálním množství v potravě.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Krev je odebrána ze žíly na paži pacienta. Dává se přednost krvi odebrané ráno.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?