Hormonální receptory

Další název: Estrogenové receptory, Progesteronové receptory, ER a PR, Stav hormonálních receptorů
Oficiální název: Receptory pro estrogen a progesteron
Související vyšetření: Her-2/neu, Genová exprese, Multiparametrická vyšetření genové exprese u karcinomu prsu, Tumorové markery

Proč se nechat vyšetřit?
Cílem vyšetření je ověřit, zda je karcinom prsu pozitivní na estrogenové a/či na progesteronové receptory, což pomůže k nasměrování léčby a k určení prognózy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud Vám byla nově diagnostikována rakovina prsu nebo pokud došlo k recidivě

Požadovaný druh vzorku
Vzorek tkáněrakoviny prsu získaný bioptickým odběrem nebo při chirurgickém odstranění nádoru lumpektomií (odstranění nádoru s lemem prsní tkáně) či mastektomií (odstranění prsu).

Je potřeba příprava vzorku?
Váš lékař Vám může přestat podávat hormony po určitou dobu před odběrem tkáňového vzorku.


Tento text byl vložen01.12.2016

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?