Hormonální receptory

Další název: Estrogenové receptory, Progesteronové receptory, ER a PR
Oficiální název: Receptory pro estrogen a progesteron
Související vyšetření: Tumorové markery, Her-2/neu

Proč se nechat vyšetřit?
Cílem vyšetření je prověřit, zda je nádor prsu pozitivní na estrogenové a/či na progesteronové receptory, což pomůže k nasměrování léčby a k určení prognózy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte diagnózu rakoviny prsu a lékař potřebuje určit, zda je růst nádoru ovlivňován hormony estrogeny a/nebo progesteronem.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek tkáně rakoviny prsu získaný během biopsie či během chirurgického odstranění nádoru lumpektomií (odstranění nádoru s lemem prsní tkáně) či mastektomií (odstranění prsu).


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?