eGF

Další název: Výpočet glomerulární filtrace, eGFR
Oficiální název: Odhad stupně glomerulární filtrace
Související vyšetření: Kreatinin, Kreatininová clearance, Mikroalbuminurie, Cystatin C, Bílkovina v moči

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření slouží k hodnocení funkce ledvin

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud má lékař podezření na poškození funkce ledvin.

Požadovaný druh vzorku?
Odhad glomerulární filtrace se počítá podle vzorce, vychází ze stanovení koncentrace sérového kreatininu. Je proto nutné odebrat vzorek krve z žíly na  paži pacienta. Ve vzorci pro výpočet mohou být obsaženy další proměnné veličiny jako je věk, pohlaví, váha a výška. Některé vzorce zohledňují i rasu pacienta.


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?