Protilátky viru Epsteina a Barrové

Další název: Protilátky EBV, EBV VCA-IgM Ab, EBV VCA-IgG Ab, EBNA-IgG Ab, EA-D IgG Ab
Oficiální název: Protilátky viru Epsteina a Barrové proti virové kapsidě antigenu IgM, Protilátky viru Epsteina a Barrové proti virové kapsidě antigenu IgG, Protilátky viru Epsteina a Barrové proti nukleárnímu antigenu IgG, Protilátky viru Epsteina a Barrové proti dřívějšímu D antigenu IgG, Heterofilní protilátky
Související vyšetření: Mononukleóza, Krevní obraz, Leukocyty

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Je něco dalšího, co bych měl/a vědět v souvislosti s tímto vyšetřením?  

 

Jak je vyšetření využíváno?

Protilátky Epstein-Barr viru (EBV) jsou používány na pomoc diagnostikovat mononukleózu, jestliže pacient má odpovídající symptomy, ale vyšetření na mononukleózu bylo negativní. Centrum pro diagnostikování, kontrolu a prevence (CDC) doporučuje objednat:

Virovou kapsidu antigenu (VCA)-IgM, VCA-IgG a D časný antigen (EA-D) - k odhalení současné nebo nedávnou infekci

  • VCA-IgG a Epstein Barr nukleární antigen (EBNA) – k odhalení dřívější infekce

U těhotných žen se symptomy virového onemocnění, jedné nebo více EBV protilátek, mohou být objednány další testy na CMV, toxoplazmózu a další infekce (někdy jako část TORCH vyšetření) na pomoc rozlišit mezi EBV a stavy, které mohou způsobovat podobné symptomy. Příležitostně, protilátka VCA-IgG nebo jiná EBV protilátka se může znovu objevit 2-4 měsíce po prvním testu. Buď se ukáže, zda se negativní výsledek vyšetření změní na pozitivní nebo se vyhodnotí změny v koncentraci protilátek, zda jejich počet klesl nebo stoupl.

VCA-IgG vyšetření a někdy EBNA vyšetření se mohou objednat u bezpříznakového pacienta, aby se ukázalo, zda byla osoba dříve vystavena EBV nebo je náchylný k primární EBV infekci. Toto se běžně neprovádí, ale může být vyšetření objednáno, když pacient, někdo jako dospívající nebo pacient s oslabenou imunitou, je v blízkém kontaktu s osobou, která má mononukleózu.

Kdy je vyšetření požadováno?

Protilátky EBV mohou být objednány, pokud má pacient symptomy mononukleózy, ale vyšetření na mononukleózu je negativní a když těhotná žena má příznaky chřipky a lékař chce určit, zda symptomy jsou v důsledku EBV nebo jiného mikroorganismu. Znaky a symptomy mohou zahrnovat:

Únava

  • Horečka
  • Bolest v krku
  • Nateklé lymfatické žlázy
  • Zvětšenou slezinu a/nebo játra

VCA-IgG a EBNA můžou být objednány kdykoli chce lékař předejít dřívějšímu ohrožení. Vyšetření mohou být opakovány, když chce lékař sledovat koncentraci protilátek a/ nebo když byl první test negativní, ale lékař má stále podezření, že symptomy jsou v důsledku EBV.

Co výsledek vyšetření znamená?

Péče musí být zahájena, pokud jsou prokázány výsledky na protilátky EBV. Lékař musí vzít v úvahu veškeré příznaky a symptomy, stejně jako předešlou diagnózu infikované osoby.  Lékař by měl konzultovat diagnózu s odborníkem, který má zkušenosti s EBV.

Pokud máte pozitivní VCA-IgM protilátky, vypadá to, že máte právě teď nebo jste nedávno měl EBV infekci. Pokud máte také symptomy spojovány s mononukleózou, potom je velmi pravděpodobné, že budete diagnostikováni na mononukleózu, i když testy na mononukleózu byly negativní.

Pokud máte pozitivní VCA-IgG a EA-D IgG koncentraci, pak je vysoká pravděpodobnost, že máte, nebo jste nedávno měl EBV infekci.

Jestliže VCA-IgM je negativní, ale další a EBNA protilátka je pozitivní, pak je pravděpodobné, že jste měl EBV infekci. Pokud nemáte žádné příznaky a jste negativní na VCA-IgG, pak jste nebyl dříve vystaven EBV, a jste náchylný k infekci.

Obecně, nárůst hodnoty VCA-IgG má tendenci poukazovat na aktivní EBV infekci, zatímco pokles koncentrace má tendenci poukazovat na nedávnou EBV infekci, která je řešena. Ačkoli, péče musí být vzata společně s interpretací koncentrace EBV protilátky, protože množství přítomné protilátky nemá vztah se závažnostmi infekce nebo s délkou času jejího trvání. Vysoké hodnoty VCA-IgG může být přítomna a může přetrvávat v koncentraci po zbytek života.

Níže v tabulce jsou poskytnuty výsledky.

Výsledky vyšetření většinou ukazují:

 

VCA-IgM

VCA-IgG

EA-D, IgG

EBNA, IgG

Možný výsledek

Negativní

Negativní

Negativní

Negativní

Žádná infekce, symptomy způsobené jinou příčinou citlivé k EBV

Pozitivní

Pozitivní

Negativní

Negativní

Počáteční primární infekce

Negativní nebo pozitivní

Pozitivní

Positivní

Negativní

Aktivní infekce, ačkoli EA-D IgG může přetrvávat po celý život u 20 % lidí

Negativní

Pozitivní

Negativní

Pozitivní

Minulá infekce

Negativní

Pozitivní

Positivní

Pozitivní

Může znamenat vrácení viru

Je něco dalšího, co bych měl/a vědět v souvislosti s tímto vyšetřením?

Existují nejméně 2 další protilátky a jejich počet roste během EBV infekce - IgA protilátka k EBV virové kapsidové protilátce (EBV VCA-IgA) a protilátka IgG k EBV dřívější protilátce vyhrazená (EA-R IgG). Zatímco je možné vyšetřovat tyto protilátky jako součást laboratorního vyšetření EBV, je jen zřídkakdy nezbytností toto vyšetření provádět.

Nejběžnější komplikací mononukleózy je roztržená slezina. Další komplikace EBV infekce, které se objevují, zahrnují potíže s dýcháním kvůli oteklému hrtanu, strepkokový zánět hltanu v té samé době, a vzácněžloutenka, vyrážky na kůži, zánět slinivky břišní, záchvaty a/nebo encefalitida (zánět mozku). EBV je také spojována s (a možná hraje roli) některými vzácnými druhy rakoviny včetně Burkittova lymfonu a nosohltanového karcinomu.

Reaktivace viru je vzácně zdravotní záležitost, kromě u pacientů s významně a opakovaně oslabenou imunitou, může se tak stát u osob s HIV/AIDS nebo u pacientů s transplantovanými orgány. Primární infekce u těchto pacientů může být závažnější a někteří můžou zažít chronické EBV související symptomy.


Tento text byl vložen19.03.2014

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?