Digoxin

Další název:
Oficiální název: Digoxin
Související vyšetření: Terapeutické monitorování léčiv, Močovina, Kreatinin, Kreatininová clearance, Draslík

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření je určeno ke stanovení koncentrace digoxinu v krvi, ke zjištění, zda jeho koncentrace v krvi se nachází v terapeutickém rozmezí, nebo k odhalení toxických koncentrací

Kdy se nechat vyšetřit?
Krátce po zahájení terapie digoxinem, a potom v pravidelných intervalech z důvodů zajištění pohybu hladiny léčiva v terapeutickém rozmezí

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly na paži pacienta

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen18.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?