D-dimery

Další název:
Oficiální název:
Související vyšetření: Fibrin degradační produkty (FDP), Protrombinový čas (PT), APTT, Fibrinogen, Trombocyty, Revmatoidní faktor, Triacylglyceroly, Bilirubin

Proč se nechat vyšetřit?
K vyloučení trombotické příhody a diagnostice stavů souvisejících se vznikem trombózy.

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě, že máte příznaky trombotické příhody. Dále v situaci, která může být komplikována rozvojem akutního a/nebo chronického nadměrného srážení krve (trombotickou příhodou) jako hluboká žilní trombóza (HŽT), plicní embolie (PE), nebo diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC). Toto vyšetření se také používá k monitorování vývoje a léčby DIC a ostatních trombotických stavů.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži nebo z prstu.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná. 


Tento text byl vložen02.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?