Kreatinin

Další název:
Oficiální název: Kreatinin
Související vyšetření: Močovina, eGF, Kreatininová clearance, CMP, BMP

Co je vyšetřováno?
Toto vyšetření stanovuje hladinu kreatininu v krvi a/nebo moči. Kreatinin je odpadní produkt produkovaný ve svalech ze složky nazývané kreatin. Kreatin je využíván tělními buňkami v procesu tvorby energie potřebné ke kontrakci svalů a je produkován na poměrně konstantní hladině. Téměř všechen kreatinin je vylučovaný ledvinami, proto je hladina kreatininu v krvi dobrým měřítkem toho, jak dobře ledviny pracují. Produkované množství závisí na velikosti člověka a jeho svalové hmotě.Z toho důvodu je koncentrace kreatininu mužů lehce vyšší než u žen a dětí.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži. Můžete být požádán o kompletní sběr moče za 24 hod. navíc k odběru venózní krve. Ošetřující lékař nebo laboratoř Vám vydá velkou sběrnou nádobu a návod jak správně sbírat tento typ vzorku. Obvykle budete požádán začít sběr moče jakmile se ráno probudíte a vyprázdníte močový měchýř. Budete  sbírat veškerou moč až do stejné doby následujícího dne.


Tento text byl vložen23.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?