Kreatinin

Další název:
Oficiální název: Kreatinin
Související vyšetření: Močovina, eGF, Kreatininová clearance, CMP, BMP

Proč se nechat vyšetřit?
Slouží k určení funkce ledvin a při onemocnění ledvin k monitorování léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Rutinně jako součást komplexního vyšetření, dále v případě, že Váš lékař má podezření na porušenou funkci ledvin, nebo pokud jste akutně nebo chronicky nemocný s potížemi, které by mohly zasáhnout Vaše ledviny nebo jsou  způsobené špatnou funkcí ledvin. K  monitorování léčby při onemocnění ledvin nebo k ověření funkce ledvin při léčbě určitými léky.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek venózní krve získaný z odběru na paži a případně sběr moče za 24 hod.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen23.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?