Měď

Další název: Cu, Celková měď, Měď nevázaná na ceruloplazmin, Volná měď, Měď v játrech
Oficiální název: Měď
Související vyšetření: Ceruloplasmin

Co je vyšetřováno?
Tento test stanoveuje množství mědi v krvi, moči nebo v játrech. Měď je esenciální prvek, který je inkorporován do enzymů. Tyto enzymy hrají roli v regulaci metabolismu železa, při tvorbě pojivové tkáně,  produkci energie na buněčné úrovni, při tvorbě melaninu a při funkci nervového systému a mozku.

Měď se nachází v mnoha potravinách včetně ořechů, čokolády, hub, mořských ryb, celozrných obilovin, sušeného ovoce a jater. Do pitné vody se může dostat měď při průtoku měděnými kohoutky a do jídla pokud se připravuje nebo podává v měděném nádobí. Za normálních okolností se měď vstřebává ve střevě, stává se netoxickou vazbou na bílkovinu a transportována do jater. Játra uchovávají část mědi a většinu zbývající mědi váží na bílkovinu zvanou apoceruloplasmin, která se po  připojení mědi stává enzymem ceruloplasminem. Přibližně 95 % mědi v krvi je vázaná v ceruloplasminu. Vtšina zbývající mědi je navázána na další bílkoviny, jako např. albumin. Jen malá část mědi je normálně přítomná v krvi ve volném nenavázaném stavu. Játra vylučují přebytek mědi do žluči a ta je odstraněna z těla stolicí. Malé množství mědi je také vyloučeno moči.

Nadbytek i nedostatek mědi se vyskytuje vzácně. Wilsonova choroba, dědičná porucha, může vést k nadměrnému ukládání mědi v játrech, mozku a ostatních orgánech. To může způsobit poškození tkání s příznaky a symptomy jako jsou:

  • nevolnost, bolesti břicha
  • únavnost
  • změny chování
  • třes
  • potíže při chůzi a/nebo při polykání

Jestliže jsou  postiženy ledviny, může dojít k poklesu nebo zástavě tvorby moči. Některé z těchto příznaků mohou doprovázet otravu mědí vlivem akutní nebo chronické expozice ze zevního prostředí nebo vlivem stavů jako jsou například choroby jater nebo obstrukce žlučových cest, které inhibují metabolismus a vylučování mědi.

Nedostatek mědi se může příležitostně pozorovat u pacientů s projevy těžké malabsorpce, jako je cystická fibróze a céliakie a u dětí živených výlučně přípravky z kravského mléka. Příznaky mohou být neutropenie, osteoporóza a mikrocytární anemie. Vzácné na X-chromozom vázané genetické onemocnění zvané „Menkes kinky hair syndrom“ vede k deficitu mědi v mozku a játrech postižených dětí. Choroba, která postihuje především chlapce, je spojena se záchvaty, opožděným vývojem, abnormálním vývojem mozkových tepen a obvykle šedými lomivými kudrnatými vlasy. 

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Krev je odebírána z loketní žíly nebo se 24 hodin sbírá moč. Někdy se provádí jaterní biopsie.


Tento text byl vložen31.05.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?