Komplement

Další název: C3, C4, Celkový komplement, Celková hemolytická aktivita komplementu
Oficiální název: Aktivita komplementu a složky komplementu C1 – C9
Související vyšetření: Sedimentace erytrocytů, Vyšetření protilátek, C-Reaktivní protein, ANA, Revmatoidní faktor

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetřením se zjišťuje, zda zvýšený výskyt infekcí nebo zvýšená autoimunitní aktivita nejsou způsobeny chyběním nebo poruchou funkce bílkovin, které jsou součástí komplementového systému. Vyšetření slouží též k monitorování aktivity autoimunitních chorob.

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě opakovaných infekcí (zejména bakteriálního původu), nevysvětlených zánětů nebo otoků, při příznacích svědčících pro autoimunitní poruchu. Při monitorování akutních nebo chronických stavů, postihujících komplementový systém.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?