Koagulační faktory

Další název: Faktory krevního srážení, Hemokoagulační faktory
Oficiální název: Koagulační faktory
Související vyšetření: APTT, Von Willebrandův faktor, Fibrinogen, Protrombinový čas (PT)

Proč se nechat vyšetřit?
K určení snížení, zvýšení nebo chybění jednoho, či více koagulačních faktorů.

Kdy se nechat vyšetřit?
V případech nevysvětlitelného, nebo prodlouženého krvácení, abnormálního protrombinového času (PT), nebo abnormálního aktivovaného parciálního tromboplastinového testu (APTT), nebo pokud máte příbuzného s vrozeným nedostatkem koagulačního faktoru. Koagulační faktory mohou být monitorovány k určení závažnosti jejich nedostatku a/nebo k určení efektivity léčby jejich nedostatku.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.


Tento text byl vložen02.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?