Chromogranin A

Další název: CgA
Oficiální název: Chromogranin A
Související vyšetření: Serotonin, 5-HIAA, Katecholaminy v plasmě a v moči, Tumorové markery

Proč se nechat vyšetřit?
Slouží k diagnostice a sledování karcinoidních tumorů a jiných neuroendokrinních tumorů

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte symptomy odpovídající karcinoidnímu tumoru, jako je rudnutí, průjem a dušnost, nebo pokud má váš lékař u vás podezření na karcinoid nebo jiný neuroendokrinní tumor.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Vhodný je odběr na lačno, dodržujte instrukce vašeho doktora či laboratoře.


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?