Cholesterol

Další název: Celkový cholesterol
Oficiální název: Cholesterol
Související vyšetření: Triacylglyceroly, Lipidový profil, LDL-Cholesterol, HDL Cholesterol

Co je vyšetřováno?
Cholesterol je látka (steroid), která má nezbytnou funkci v lidském těle. Vytváří buněčné membrány ve všech orgánech a tkáních vašeho těla. Je důležitý při vytváření hormonů, které ovlivňují tělesný vývoj, růst a reprodukci. Rovněž se podílí na tvorbě žlučových kyselin, jenž jsou potřebné k absorpci živin z potravy. Malé množství tělesného cholesterolu koluje v krvi v podobě složených částic zvaných lipoproteiny. Tyto lipoproteiny obsahují další částice, které buď odvádí přebytečný cholesterol k další spotřebě (tzv. dobrý cholesterol)  nebo ho ukládají do tkání a orgánů (tzv. špatný cholesterol). Stanovení cholesterolu zahrnuje celkový cholesterol, který je obsažen v krvi, dobrý i špatný.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
V naprosté většině případů je vzorek odebrán ze žíly na paži pacienta. V některých případech stačí odběr ze špičky prstu. Odběr z prstů se většinou provádí při použití přenosných odběrných zařízení. 

Je třeba speciální přípravek pro odběr vzorku?
Pokud se jedná o test pouze na cholesterol v krvi, není třeba dostavit se na lačno. Ovšem pokud se jedná o komplexní lipidový profil, jak tomu většinou bývá, je zapotřebí nejíst nejméně 12 hodin před odběrem.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?