Chloridy

Další název: Cl
Oficiální název: Chloridy
Související vyšetření: Sodík, Draslík, Elektrolyty, CO2

Co je vyšetřováno?
Chlorid je iont, negativně nabitá molekula, která v součinnosti s dalšími ionty, jako draslíkem, sodíkem a s oxidem uhličitým (CO2) reguluje množství tekutin v těle a udržuje acidobazickou rovnováhu. Chloridy jsou přítomny ve všech tělních tekutinách, ale v největší koncentraci se nachází v krvi a v extracelulárních tekutinách. Většinou koncentrace chloridů odráží koncentraci sodíku, oba ionty stoupají a klesají ze stejných příčin a ve stejném směru. Pokud je však porušena acidobazická rovnováha, tak se koncentrace chloridů v krvi může měnit nezávisle na sodíku, neboť chlorid se chová jako pufr. Pohyb chloridů z buněk nebo do buněk jak je potřeba, napomáhá udržet elektroneutralitu na buněčné úrovni. 

Chloridy přijímáme do těla potravou a z kuchyňské soli, která je tvořena atomy sodíku a chloridu. Většina chloridu se vstřebá v gastrointestinálním traktu, nadbytek se vylučuje močí. Normální hladina chloridů v krvi je stabilní, s mírným poklesem po jídle (protože žaludek produkuje po jídle kyselinu a využívá pro to chloridů z krve).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta. Chloridy je možné stanovovat i v moči.


Tento text byl vložen16.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?