Karbamazepin

Další název: Tegretol®, Carbatrol®; často různá ozančení dle výrobce léku.
Oficiální název: Celkový Karbamazepin
Související vyšetření: Kyselina valproová, Fenytoin, Terapeutické monitorování léčiv, Sodík, Leukocyty

Proč se nechat vyšetřit?
Ke stanovení hladiny karbamazepinu v krvi a tím k udržování terapeutického rozmezí.

Kdy se nechat vyšetřit?
V pravidelných intervalech ke sledování hladiny léku v krvi, nebo pokud je důvod zjistit nízké nebo příliš vysoké (potencionálně toxické) koncentrace.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži.

Je nutná příprava před odběrem vzorku?

Ne.


Tento text byl vložen23.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?