Vápník

Další název: Celkový vápník, Ionizovaný vápník
Oficiální název: Vápník, Kalcium, Ca
Související vyšetření: Fosfor, Vitamin D, Magnézium, Albumin, PTH, CMP

Co je vyšetřováno?
Vápník je jedním z nejdůležitějších minerálů v těle. Je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů a srdce, je potřebný pro srážení krve a tvorbu kostí. Přibližně 99 % vápníku se nachází v kostech, zbývající vápník koluje v krvi.Zhruba polovina vápníku v krvi je „volná“ a metabolicky aktivní. Zbývající polovinu tvoří „vázaný“ vápník. Ten je navázaný na albumin a ostatní látky a  není metabolicky aktivní.

Existují dva způsoby stanovení vápníku v krvi. Vyšetření celkového vápníku stanovuje obě formy, volnou a vázanou. Vyšetření ionizovaného vápníku stanovuje pouze volnou, metabolicky aktivní formu.

Část vápníku se denně ztrácí z   těla, je filtrován ledvinami a vylučován do moče. Stanovení množství vápníku v moči slouží ke zjištění, kolik ho bylo ledvinami vyloučeno.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta. Pokud je požadován sběr moče je nutné dodržet zásady správného sběru.

Je třeba speciální přípravek pro odběr vzorku?
Pro vyšetření není nutná žádná zvláštní příprava.


 


Tento text byl vložen02.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?