C-peptid

Další název: C-peptid inzulinu, connecting peptide („spojující peptid“)
Oficiální název: C-peptid
Související vyšetření: Inzulin, Glukóza

Co je vyšetřováno?
Toto vyšetření měří hladinu C-peptidu ve vzorku krve nebo moče. Proinzulin je neaktivní prekurzor inzulinu a je tvořen v beta-buňkách pankreatu. Štěpením proinzulinu vzniká inzulin a C-peptid, které jsou skladovány v beta-buňkách. Při potřebě inzulinu a jeho uvolnění do krevního oběhu za účelem usnadnit transport glukózy do jednotlivých buněk (aby byla využita pro tvorbu energie), je uvolněno rovněž stejné množství C-peptidu. Proto se C-peptid hodí jako ukazatel tvorby inzulinu v organizmu.
C-peptid může pomoci zhodnotit tvorbu endogenního inzulinu (inzulinu tvořeného v těle) a odlišit ho od exogenního inzulinu (inzulin, který není vytvářen v těle a tedy nedává vzniknout C-peptidu).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek je odebírán jehlou ze žíly na paži. Je-li požadován 24-hodinový vzorek moče, budete požádán(a), abyste sbíral(a) všechnu vaši moč za dobu 24 hodin.

Je třeba speciální příprava pro odběr vzorku?
Vyšetření může být provedeno nalačno. Požádejte svého lékaře o instrukce.


Tento text byl vložen07.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?