CEA

Další název:
Oficiální název: Karcinoembryonální antigen
Související vyšetření: Tumorové markery

Proč se nechat vyšetřit?
K určení přítomnosti nádoru v těle a sledování protinádorové léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže si  lékař myslí, že příznaky vaší nemoci svědčí pro přítomnost nádoru,před začátkem protinádorové terapie, během ní a po jejím skončení.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen16.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?