CA-125

Další název:
Oficiální název: Tumorový Antigen 125
Související vyšetření:

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování léčby karcinomu ovaria

Kdy se nechat vyšetřit?
Před zahájením léčby karcinomu ovaria nebo u žen s vysokým rizikem onemocnění karcinomem ovaria, dále v určených intervalech během léčby a po ní

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen06.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?