CA 19-9

Další název:
Oficiální název: Tumorový antigen 19-9
Související vyšetření: Bilirubin, CEA, Jaterní profil, Tumorové markery

Proč se nechat vyšetřit?
S cílem pomoci odlišit mezi karcinomem pankreatu a žlučových cest a jinými stavy; sledovat odpověď karcinomu pankreatu na léčbu a včas odhalit recidivu onemocnění

Kdy se nechat vyšetřit?
Má-li váš lékař podezření, že trpíte karcinomem pankreatu a v průběhu léčby onemocnění

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen06.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?