CA 15-3

Další název:
Oficiální název: Tumorový antigen 15-3
Související vyšetření: Tumorové markery, CEA, Hormonální receptory, BRCA-1 a BRCA-2, Progesteronové receptory, Her-2/neu, CA 27.29

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování odpovědi na léčbu invazivního karcinomu prsu a včasné odhalení návratu (recidivy) onemocnění

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě, že jste byla nebo jste léčena pro invazivní karcinom prsu

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen06.10.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?