Aspirace a trepanobiopsie kostní dřeně

Další název: Vyšetření kostní dřeně, Sternální punkce, Trepanobiopsie, Trepan
Oficiální název: Aspirace a trepanobiopsie kostní dřeně
Související vyšetření: Krevní obraz, Diferenciální rozpočet leukocytů, Retikulocyty, Nátěr periferní krve, Hemoglobin, Hematokrit, Trombocyty, Leukocyty, Erytrocyty

Proč se nechat vyšetřit?
Ke zhodnocení typu, množství a úrovně zralosti krevních buněk v kostní dřeni, k vyhodnocení fibrózní struktury dřeně. Odebrání dřeně pro další specifické testy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Když je pacient anemický bez zjevné příčiny a/nebo je podezření na nádorové onemocnění vycházející z kostní dřeně. Také někdy při horečkách nejasného původu, zvláště je-li nemocný imunokompromitován.

Požadovaný druh vzorku
Vzorky kostní dřeně se odebírají z hrudní kosti, z pánevní kosti nebo holenní kosti u dětí.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.

Je nutn


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?