Bilirubin

Další název: Celkový bilirubin, Novorozenecký bilirubin, Přímý bilirubin, Konjugovaný bilirubin, Nepřímý bilirubin, Nekonjugovaný bilirubin
Oficiální název: Bilirubin
Související vyšetření: Jaterní profil, GGT

Co je vyšetřováno?
Bilirubin je oranžově žlutý pigment, který se nachází ve žluči. Červené krvinky jsou normálně odbourávány po 120 dnech života v krevním oběhu, zejména ve slezině. Součást červených krvinek, hemoglobin (červeně zbarvený pigment červených krvinek, který přenáší kyslík do tkání), je odbouráván na nekonjugovaný bilirubin. Denně u normálního zdravého dospělého vzniká asi 250 až 350 mg bilirubinu, z čehož 85 % je odvozeno z poškozených nebo starých červených krvinek, které odumřely, zbytek pochází z kostní dřeně nebo jater. 
Nekonjugovaný bilirubin je přenášen do jater, kde se na něj naváže cukerná složka, čímž se zajistí rozpustnost ve vodě; vzniká tak konjugovaný bilirubin. Tento konjugovaný bilirubin je játry předáván do žluči a je dále odbouráván bakteriemi v tenkém střevě a event. vylučován do stolice. Štěpné produkty bilirubinu dávají stolici charakteristickou hnědou barvu. Jestliže hladina bilirubinu v krvi stoupá, pozorujeme žluté zbarvení kůže a sliznic, žloutenku (ikterus). Normálně je téměř všechen bilirubin v krvi nekonjugovaný.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
U novorozenců je krev často odebírána po vpichu do patičky technikou, která užívá malé ostré kopíčko k proříznutí kůže na patičce dítěte a několik kapek krve se odebere do malé zkumavky či kapiláry. U dospělých je vzorek krve typicky odebírán jehlou ze žíly. Některá zdravotnická zařízení užívají neinvazivní postup za pomoci přístroje přiloženého na kůži novorozence (tzv. transkutánní bilirubinometr).


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?