Apo B

Další název:
Oficiální název: Apolipoprotein B-100
Související vyšetření: Cholesterol, Lipidový profil, Lp(a), LDL-Cholesterol, Homocystein, HDL Cholesterol, Apo A, Triacylglyceroly, hs-CRP

Co je vyšetřováno?
ApoB-100 je protein, který je základní součástí lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a nízké hustotě (LDL). Apolipoprotein B pomáhá udržet strukturální celistvost komplexů přímo transportujících ve vodě nerozpustné lipidy (jako cholesterol a triacylglyceroly) jako součást VLDL nebo LDL částic. ApoB je rozpoznáván receptory na povrchu mnoha buněk organismu. Tyto receptory podporují vstřebávání cholesterolu do buněk.
Jsou popsány dva typy apolipoproteinu B: ApoB-100 a ApoB-48. ApoB-48 je tvořen ve střevě a je to základní součást chylomikronů, velkých lipoproteinů odpovědných za počáteční transport přijatých lipidů ze střev do jater. V játrech se lipidy přesunou a sloučí s ApoB-100 (tvořený v játrech) a vytvoří na triacylglyceroly bohaté VLDL. V krevním řečišti, enzym lipoproteinpová lipáza (LPL), uvolní triacylglyceroly z VLDL a vytvoří lipoproteiny o prostřední hustotě (IDL) než nakonec vzniknou lipoproteiny o nízké hustotě (LDL „špatný“ cholesterol). Každá VLDL částice obsahuje jednu molekulu ApoB-100, která je následně použita pro vznik na cholesterol bohatší LDL. Laboratoře vyšetřují pouze ApoB-100, který je označován jako Apo B nebo Apolipoprotein B.
Cholesterol transportovaný LDL a ApoB-100 je nezbytný pro funkci buněčných membrán, tvorbu pohlavních hormonů a syntézu steroidních hormonů. Avšak při nadbytku se LDL hromadí ve stěnách arterií a vytváří tuková depozita tzv. plaky, které se zpevňují a zjizví stěnu cévy. Aterosklerotické změny cév zvyšují riziko infarktu myokardu. Vyšetření LDL-cholesterolu je základní součastí vyšetření lipidového profilu, jeho koncentrace bývá často vypočtena z koncentrace celkového cholesterolu a bývá méně spolehlivá než koncentrace triacylglycerolů. Vyšetření LDL-cholesterolu je možné stanovit též přímým měřením.
Koncentrace Apo B-100 odráží koncentraci LDL-cholesterolu, avšak koncentrace LDL-cholesterolu je někdy vypočítávána, ale koncentrace Apo B-100 je vždy měřena přímo. Řada odborníků se domnívá, že koncentrace ApoB-100 může být lepším parametrem rizika aterosklerotického poškození srdce než LDL-cholesterol. Jiní jej považují spolu s ApoA-I, Lp(a) a hs-CRP za další parametr rizika, které pouze poskytují další informace.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku ?
Není nutná žádná zvláštní příprava, avšak toto vyšetření je často prováděno spolu s dalšími testy, kdy je doporučený odběr po 12-hodinovém lačnění (jako je LDL-cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly).


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?