Apo A

Další název:
Oficiální název: Apolipoprotein A-I
Související vyšetření: Apo B, Cholesterol, Lipidový profil, Lp(a), LDL-Cholesterol, HDL Cholesterol, Triacylglyceroly, Homocystein, Posouzení kardiálního rizika, hs-CRP

Co je vyšetřováno?
Apolipoproteiny jsou proteinové složky lipoproteinů – komplexů transportujících lipidy krevním řečištěm. Apolipoproteiny jsou strukturní součástí lipoproteinů a kryjí ve vodě nerozpustné (hydrofobní) lipidy ve svém centru.
Mnoho lipoproteinů jsou sloučeniny bohaté na cholesterol nebo triacylglyceroly a transportují lipidy v lidském těle. High-density lipoprotein (HDL – „dobrý“ cholesterol), avšak bývá někdy „prázdný transportér“. Bere nadbytečný cholesterol z tkání a transportuje jej do jater. V játrech je cholesterol využit pro syntézu potřebných látek nebo je vyloučen do žluči. Buňky se mohou zbavit nadbytečného cholesterolu pouze transportem prostřednictvím HDL. Chrání se tak artérie a pokud je ho dostatečné množství, HDL může dokonce reparovat tukové plaky, místa v cévách, které vedou k ateroskleróze a následně k ischemické chorobě srdeční.
Apolipoprotein A je „řidič taxi“, aktivuje enzymy uvolňující cholesterol z tkání do HDL a umožňuje rozpoznání a vazbu na receptory v játrech při dokončení transportu. Existují dva typy apolipoproteinu A, ApoA-I a ApoA-II. ApoA-I je mnohem více zastoupen v organismu než ApoA-II (poměr cca 3:1). Koncentraci ApoA-I můžeme měřit přímo a její tendenci stoupat či klesat spolu s HDL. Někteří odborníci se domnívají, že ApoA-I je lepší ukazatel rizika aterosklerózy než HDL-cholesterol.
Nedostatek ApoA-I velmi dobře koreluje se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční a onemocnění periferních cév.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Není nutná žádná zvláštní příprava, avšak při společném vyšetření lipidového profilu je doporučen odběr nalačno po 12-hodinovém lačnění.


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?