Antitrombin

Další název: Antitrombin III, AT, AT III
Oficiální název: Antitrombin aktivita, Antirombin antigen
Související vyšetření: APTT, Koagulační faktory, D-dimery, Fibrinogen, Homocystein, Lupus antikoagulans, Protein S, Protein C, Mutace 20210 v genu pro protrombin, Leidenská mutace genu pro faktor V, Protrombinový čas (PT)

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření pomáhá ve zjištění příčiny opakovaných trombotických příhod a dále k průkazu nedostatku antitrombinu.

Kdy se nechat vyšetřit?
Několik měsíců po trombotické příhodě nebo v případě, že není dostatečná odpověď na podávanou antikoagulační léčbu heparinem.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži.

Je nutná příprava?

Příprava není nutná.


Tento text byl vložen02.07.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?