Antifosfolipidové protilátky

Další název: APA, APLA
Oficiální název: Antifosfolipidové protilátky
Související vyšetření: APTT, Lupus antikoagulans, Protilátky proti kardiolipinu, RVTT, KCT, PNP, Hexagonal Phospholipid Confirmatory Test, Dilute Prothrombin Time, Protilátky proti beta2-glykoproteinu 1, Protilátky proti fosfatidylserinu, Anti-prothrombin Antibodies

Proč se nechat vyšetřit?

Při vyšetřování nepřiměřeného srážení krve; při zjišťování příčiny opakovaných potratů; pro vyhodnocení prodlouženého PTT (parciální tromboplastinový čas). Vyšetření je součástí vyhodnocení antifosfolipidového syndromu. Někdy je toto vyšetření používáno při diagnostice nebo hodnocení autoimunitních onemocnění.

Kdy vyšetření použít?

Když máte prodloužený PTT test, opakované nevysvětlené žilní nebo tepenní trombózy, opakované potraty, především ve druhém a třetím trimestru.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve odebraný ze žíly, nejčastěji na paži.


Tento text byl vložen22.09.2009

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?