Alfa-1 Antitrypsin

Další název: A1AT, AAT
Oficiální název: Alfa-1-antitrypsin
Související vyšetření: Krevní plyny, Jaterní profil, Elektroforéza proteinů, A/G

Proč se nechat vyšetřit?
V případě diagnostiky vzniku časného emfysému (rozedmy) plic a/nebo jaterní poruchy.
Při průkazu rizika vzniku plicního emphysému při narušené tvorbě alfa-1-antitrypsinu a/nebo jaterního onemocnění a při pravděpodobné vrozeném postižení u dětí.

Kdy se nechat vyšetřit?
U dětí a mladistvích při známkách jaterního onemocnění, pokud se rozvíjí emfysém plic (poškození plic) do 40 let a pokud někdo z příbuzných má deficit alfa-1- antitrypsinu.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen16.09.2008

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?