Aldosteron a Renin

Další název:
Oficiální název:
Související vyšetření: Kortizol, Elektrolyty, Draslík

Proč se nechat vyšetřit?
Zjistit zda koncentrace aldosteronu nebo reninu je abnormální, diagnostikovat hyperaldosteronismus (zvýšená tvorba aldosteronu) nebo hypoaldosteronismus (snížená tvorba aldosternou).

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud se rozvíjejí příznaky spojené s hyperaldosteronismem jako je vysoký krevní tlak
(hypertenze), svalová slabost nebo snížená koncentrace draslíku.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži nebo ve vzorku moči za 24 hodin

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ


Tento text byl vložen01.05.2010

Tyto internetové stránky odpovídají norme HONcode pro duveryhodné zdravotnické informace: overit.

Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace:
ověřit zde

co je HONcode?